DE IoPT ACTIVITEITEN

We gedragen ons vaak nog op een manier waarop er met ons is omgegaan. Het wordt tijd om een eigen identiteit te ontwikkelen.

PERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Leren begrijpen waarom je je in een relatie gedraagt zoals je doet en dat bijstellen.

BEGELEIDING

Begeleiding bij persoonlijke en relatie gerelateerde zaken.

WORKSHOPS

Een verzameling thema gerichte workshops waaronder ziekte als symptoom, seksualiteit, partner relaties, ouder en kind.

Slider
Ons aanbod voor verdieping van je

PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE ONTWIKKELING

Onze opleidingen creëren bewustwording over de interactie tussen jezelf en je omgeving. Je leert welk effect dat heeft op je mentale, emotionele, fysieke en spirituele gezondheid en hoe je die interactie kunt verbeteren.

Nieuw dit jaar zijn de Open Avonden die we 1x in de twee maanden houden.

Deze avonden zijn laagdrempelig en bedoeld voor iedereen die nieuwsgierig is naar de wijze waarop wij werken met resonantie-processen, interactieve resonanties met jouw verlangen.  We volgen hier de IoPT-theorie en de werkwijze van Franz Ruppert.

Op elke open avond laten we na een korte theoretische introductie ervaren hoe een resonantie werkt en doen we een klein resonantie proces voor wie daar op dat moment aan toe is. Iedereen die kennis wil nemen van dit werk is welkom.

Daarnaast laten we je ook ervaren dat deze basis onder al onze activiteiten het fundament vormt voor onze persoonlijke ontwikkeltrajecten en hoe we die dan verder vorm geven met behulp van NLP, TA en de karakterstijlen.

Data in 2020: 24 aug, 8 sept, 5 okt, 2 nov, 30 nov en 16 dec van 19.30 – 21.30 uur

Locatie: de Hoogenkampzaal, Landgoed Ehzerwold te Almen

Bijdrage: geen

Aanmelden: graag van tevoren m.b.v. een email naar 

Met onze opleidingen, cursussen, workshops en persoonlijke trajecten bieden we maatwerk voor mensen die zich willen ontwikkelen.

We gaan individueel met jou of in een groep aan het werk om je ten volle te laten ervaren welk potentieel er in jou aanwezig is. Met het “gereedschap” dat je krijgt aangereikt kun jij je privéleven en je professionele leven meer vorm en inhoud geven, je leven in eigen hand nemen en in een harmonieuze relatie met je omgeving komen.

Bekijk de beschrijvingen van de opleidingen en andere activiteiten die kunnen bijdragen aan groei van je bewustwording en ontwikkeling.

WIJ KIJKEN ER NAAR UIT JE TE ONTMOETEN.

Conceptie en geboorte We hebben allemaal de volheid van het leven ervaren. Het contact met die geweldige bron van levensenergie die we bij de conceptie meekregen, kunnen we door omstandigheden echter niet

De leegte in jezelf

Klaproos  In de teer behaarde knop schuilt blozend een klaproos in onstuitbaar verlangen reikend naar zomerochtendlicht   Ze staan er weer, met losse hand gezaaid, in de voortuin van mijn buurvrouw.

Klaproos

“Hoe zal ik dit uitleggen, dit waarom wat wij vinden niet is wat wij zoeken? Laten we de tijd laten gaan waarheen hij wil, en zie dan hoe weiden hun vee vinden, wouden hun wild, luchten hun vogels, uitzichten

Hoe zal ik dit uitleggen

Op je reis van conceptie naar volwassenheid heb je in een interactieve relatie met de buitenwereld aannames gedaan of zijn jou aannames opgedrongen over jezelf die niet correct zijn. En vaak blijf je leven

Wie ben ik eigenlijk?? Van identificaties naar identiteit

De prachtige herfstkleuren nodigden mij uit om in het bos vlakbij nog een ronde te lopen voor de schemer. Twee moeders met kleuters doen verstoppertje en de twee kinderen rennen net weg wanneer ik langsloop.

Wie niet weg is wordt gezien…….!
Slider
Wij WERKEN in twee WERELDEN
De reële wereld en de ongrijpbare wereld
Het bewuste en het onderbewuste
Slider
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Onze opleidingen kenmerken zich door de gerichtheid op de persoonlijke ontwikkeling. Het gaat er ons dus niet alleen om, om de cursist een hoeveelheid kennis mee te geven, maar we spiegelen de cursist ook in zijn/haar congruentie met betrekking tot die kennisinhoud. De spotlight in onze opleidingen is dus op jezelf gericht.

Die insteek komt voort uit de gedachte dat ik niet in staat ben een ander te veranderen; ik kan slechts mijzelf veranderen. En omdat ik zelf verander, verandert de situatie waarin ik leef.

Als ik niet tevreden ben over een situatie waarin ik leef, dan realiseer ik me dat ik die situatie voor het grootste deel zelf gecreëerd heb. Dus ik ben ook de enige die die ongewenste situatie kan veranderen. Door zo te denken en te handelen maak ik mij niet afhankelijk van die ongewenste situatie maar creëer ik mogelijkheden die situatie overeenkomstig mijn zienswijzen te veranderen.

Ik ben dus in deze opleidingen bezig mijn eigen autonomie, mijn eigen onafhankelijkheid op basis van mijn inzichten en wensen te vergroten. Wij reiken je daartoe in al onze opleidingen inzichten en tools aan om dat voor elkaar te krijgen.


OPLEIDINGEN

PROFESSIONELE ONTWIKKELING
WORKSHOPS
SYSTEMISCH WERK
WERKEN MET IoPT
ENERGETISCH WERK