Skip to content
DE IoPT ACTIVITEITEN

We gedragen ons vaak nog op een manier waarop er met ons is omgegaan. Het wordt tijd om een eigen identiteit te ontwikkelen.

PERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Leren begrijpen waarom je je in een relatie gedraagt zoals je doet en dat bijstellen.

BEGELEIDING

Begeleiding bij persoonlijke en relatie gerelateerde zaken.

WORKSHOPS

Een verzameling thema gerichte workshops waaronder ziekte als symptoom, seksualiteit, partner relaties, ouder en kind.

WORKSHOPS
PERSOONLIJKE COMMUNICATIE
Slider
Ons aanbod voor verdieping van je

PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE ONTWIKKELING

Kern van ons werk is dat we meer bewustwording creëren over de interactie van onszelf met de omgeving en de effecten daarvan op onze mentale, emotionele, fysieke en spirituele gezondheid.

Met onze opleidingen, cursussen, workshops en persoonlijke trajecten bieden we maatwerk voor de mens in ontwikkeling. Wij gaan er van uit dat je voor ontwikkeling en groei anderen nodig hebt.

Vanuit gelijkwaardigheid gaan we individueel (of) met jou in een groep aan het werk om je ten volle te laten ervaren welk potentieel er in jou aanwezig is. Je krijgt “gereedschap” aangereikt om je privé leven en je professionele leven meer vorm en inhoud te geven, je leven meer in eigen hand te nemen en in een meer harmonieuze relatie met je omgeving te komen.

Op onze pagina’s vind je beschrijvingen van de opleidingen en andere activiteiten die volgens ons bijdragen aan groei van je bewustwording en ontwikkeling.

WIJ KIJKEN ER NAAR UIT JE TE ONTMOETEN.

Open Avonden m.b.t. het IoPT-werk en de jaaropleidingen

Nieuw dit jaar zijn de Open Avonden die we 1x in de twee maanden houden.

Deze avonden zijn laagdrempelig en bedoeld voor iedereen die nieuwsgierig is naar de wijze waarop wij werken met resonantie-processen, interactieve resonanties met jouw verlangen.  We volgen hier de IoPT-theorie en de werkwijze van Franz Ruppert.

Op elke open avond laten we na een korte theoretische introductie ervaren hoe een resonantie werkt en doen we een klein resonantie proces voor wie daar op dat moment aan toe is. Iedereen die kennis wil nemen van dit werk is welkom.

Daarnaast laten we je ook ervaren dat deze basis onder al onze activiteiten het fundament vormt voor onze persoonlijke ontwikkeltrajecten en hoe we die dan verder vorm geven met behulp van NLP, TA en de karakterstijlen.

Data in 2019: 3 juli, 28 augustus, 12 september, 2 oktober, 6 november en 4 december

Data in 2020: 8 januari

17 apr – 22 mei. Steeds van 19.30 – 21.30 uur

Locatie: de Hoogenkampzaal, Landgoed Ehzerwold te Almen

Bijdrage: geen

Aanmelden: graag van tevoren m.b.v. een email naar 

Wenda

Wijs worden op het wad
De eerste weken na ons weekend heb ik lopen stralen! Het was zo’n geweldig mooie belevenis. Ik had het voor geen goud willen missen. Ik heb er ook echt heel veel over gesproken met allerlei mensen uit mijn omgeving. Het is mooi om te zien hoe mensen die aanvankelijk heel sceptisch zijn na mijn enthousiaste verhaal toch wat ‘ontdooien’ en aan mij wel zien dat systemisch werken toch echt wat doet!En dan gaat het gewone leven ook weer door natuurlijk. Het zet je aan het denken: ben ik wel bezig met de goeie dingen? Waar ga ik mij de komende jaren op richten . . . Mijn opstelling heeft mij zeker inzicht gegeven in het één en ander. Ik zou het heel fijn vinden om (in één of meer coachingsgesprekken?) hierover met één van jullie van gedachten te wisselen. Ik heb iemand nodig die mij de juiste vragen kan stellen, zodat ik weer inzicht krijg in wat ik nu werkelijk wil. Ik heb (al zeg ik het zelf) erg veel capaciteiten en er komt ook van alles op mijn pad, maar ik kan niet alles. Ik moet keuzes maken. Ik weet alleen nog niet goed welke.

Rina - Adviseur congressen en evenementen

Master Practitioner
Met de wens om meer rust en balans ervaren in mijn dagelijks leven ben ik mijn master jaar gestart. Ik kijk dankbaar terug op dit bijzondere jaar.
Het was niet altijd gemakkelijk om patronen en diep weggestopte boosheid en verdriet onder ogen te zien, te accepteren en te omarmen. Door de respectvolle en betrouwbare begeleiding van Toon en Machteld heb ik mooie stappen gezet richting mijn doel.
Stappen die mij enorm gesterkt hebben waardoor er balans is gekomen zowel in mijn privé leven als ook in mijn baan als adviseur van congressen en evenementen aan de academie.

Bertjan Nijhuis

De kracht van de NLP Practitioner
De opleiding NLP Practitioner is een reis door je eigen voelen, waarnemen, ervaren en denken. Een pittige tocht die veel in jezelf aanraakt en doet ontluiken. Het is een expeditie naar de kern van je oorspronkelijke zelf.
Deze ontdekkingsreis wordt geleid door bekwame expeditieleiders. Mensen met een warm hart en zeer gedreven om jouw persoonlijke ontwikkeling vanuit je eigen kracht te faciliteren.
De Practitioner was voor mij vooral een persoonlijk ontwikkelingstraject. Na jaren waarin ik door burn-out, herstel en zoeken naar ander werk geen opleiding kon volgen was dit een zeer vruchtbare periode .De P biedt veel. Je leert een set aan tools waarmee je kunt gaan werken. Door allerlei oefeningen leer je net weer even op een andere manier te kijken naar jezelf, je mentale en gevoelsmodellen, je levensweg. En ook waar je naar toe wilt. Doordat de invalshoek steeds anders is wordt het beeld helderder. Met een nieuwe bril leren kijken en herkaderen levert je gigantisch veel op!
Ik volgde eerder therapieën die het pijnlijke (‘zieke’) deel in jezelf als uitgangspunt hebben. De P werkt vanuit de gezonde delen in jezelf naar herstel en heling. Ik heb dit als een erg plezierige en effectieve manier van leren en ontwikkelen ervaren. Niet zozeer de cognitie, maar vooral de onvoorstelbare rijkdom van lichaamsgerichte ervaringen en gevoel vormen de rode draad.

G & J

Familieopstelling
Hier even een terugkoppeling van de opstellingdag een paar weken geleden. De uitwerking is groot. Wat onze kinderen en wij zien is dat de onderhuidse boosheid van J en F verdwenen zijn! F is letterlijk in beweging gekomen, zo mooi………Ze heeft veel meer energie om dingen te doen en voelt zich lichter. De energie is anders erdoor geworden in huis, heerlijk!

Zeer dankbaar zijn wij dat wij dit werk hebben mogen doen met zulke prachtige mensen als jullie.

Wie niet weg is wordt gezien…….!

De prachtige herfstkleuren nodigden mij uit om in het bos vlakbij nog een ronde te lopen voor de schemer. Twee moeders met kleuters doen verstoppertje

Dat wat je niet hebt

Denk je alles op een rijtje te hebben          “Word je verliefd”Deze Loesje is herkenbaar niet? Wie kent er geen verliefde gevoelens, ik was zelf op mijn

Zomeren

Terwijl het deze dagen aan alle kanten zomert om ons heen, met een overvloed aan bloemen, fruit en vogelgeluiden, voer ik de mooiste gesprekken en zijn

Interne veiligheid ervaren

  Machteld schreef in het stukje aanpassen-afstemmen hierboven wat ons als volwassen persoon werkelijk voldoening gaat geven. Maar wat is daar

Aanpassen of afstemmen?

Stap voor stap beweeg ik me voort tijdens een avondwandeling, als vanouds in een stevige stap zoals ik dat jaren deed. Mijn partner loopt naast me en na

Slider
Wij WERKEN in twee WERELDEN
De reële wereld en de ongrijpbare wereld
Het bewuste en het onderbewuste
Slider
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Onze opleidingen kenmerken zich door de gerichtheid op de persoonlijke ontwikkeling. Het gaat er ons dus niet alleen om, om de cursist een hoeveelheid kennis mee te geven, maar we spiegelen de cursist ook in zijn/haar congruentie met betrekking tot die kennisinhoud. De spotlight in onze opleidingen is dus op jezelf gericht.

Die insteek komt voort uit de gedachte dat ik niet in staat ben een ander te veranderen; ik kan slechts mijzelf veranderen. En omdat ik zelf verander, verandert de situatie waarin ik leef.

Als ik niet tevreden ben over een situatie waarin ik leef, dan realiseer ik me dat ik die situatie voor het grootste deel zelf gecreëerd heb. Dus ik ben ook de enige die die ongewenste situatie kan veranderen. Door zo te denken en te handelen maak ik mij niet afhankelijk van die ongewenste situatie maar creëer ik mogelijkheden die situatie overeenkomstig mijn zienswijzen te veranderen.

Ik ben dus in deze opleidingen bezig mijn eigen autonomie, mijn eigen onafhankelijkheid op basis van mijn inzichten en wensen te vergroten. Wij reiken je daartoe in al onze opleidingen inzichten en tools aan om dat voor elkaar te krijgen.


OPLEIDINGEN

PROFESSIONELE ONTWIKKELING
WORKSHOPS
SYSTEMISCH WERK
WERKEN MET IoPT
ENERGETISCH WERK
Scroll To Top
X