En dan nog een keer het filmpje van Gabor Maté over authenticiteit en bonding met Nederlandse ondertiteling.

Authenticiteit en (ver)binding. Dit filmpje van Gabor Maté kennen jullie mogelijk al, we hebben dat filmpje al eerder in de nieuwsbrief opgenomen. Waarom nu nog een keer? Omdat de boodschap die Gabor uitspreekt zo essentieel is voor jouw en mijn leven hier op aarde.

Authenticiteit en (ver)binding: een kind dat klem zit

Gabor vertelt over de klem waarin we als kind komen te zitten:
“Als ik mijn eigen verlangen, mijn authenticiteit volg, loop ik het risico dat ik het contact met het gezin verlies. Dan kom ik alleen te staan.”

En die gedachte is voor een kind niet te verdragen. Dat levert doodsangst op voor een klein en afhankelijk kind.

Gedwongen meebewegen – Authenticiteit en (ver)binding

In verreweg de meeste gevallen beweeg je mee met dat wat er van je gevraagd wordt. En daarmee neem je afscheid van delen van jezelf die een andere droom hadden. Delen die een ander leven in gedachten hadden dan waar je ouders je toen toe dwongen.

Ik noem bewust het woord “dwongen”. De intentie van je ouders zal boven alle twijfel goed geweest zijn. Zij hadden vanuit hun visie het beste met je voor. Het effect voor jou is dat je een leven bent gaan leiden wat soms ver afstaat van wat je eigenlijk wilde bereiken in je leven.

Jij en ik hebben ons aangepast: we zijn in de overlevingsstand terecht gekomen.

Vanuit een ander perspectief kan ik zeggen dat jij en ik in een dader-slachtoffer-dynamiek (DSD) terecht gekomen zijn. Jij en ik mochten niet zo worden als we wilden. Onze ouders hadden ander gedachten over je toekomst.

Deze dader-slachtoffer-dynamiek heeft tot gevolg dat het slachtoffer zich altijd energetisch verbindt met de dader.

Je keurt jezelf af doordat je klem zit tussen authenticiteit en (ver)binding

In andere taal: als kind, draag je allemaal in je mee wat je ouders tegen je gezegd hebben, en hoe ze naar je keken.

Oftewel: wij vertonen dadergedrag naar onszelf.  Je keurt jezelf af en laat leven grotendeels bepalen door je overlevingsstrategieën.


De oorlog in ons en innerlijke vrede

Dat is de oorlog in ons: je weet wat goed voor je is, maar je kunt dat (nog) niet realiseren. Omdat dat de verbinding met het systeem van afkomst dan onder druk komt te staan.

Durven “alleen” te gaan staan en trouw te blijven aan onze eigen dromen en waarden. Dat is voor mij “innerlijke vrede”. Wil jij dit voor jezelf eens onderzoeken?
Mail, dan maken we een afspraak:

Toon de Boer

Toon de Boer