Of anders gezegd: van verbinding en autonomie.

Iedereen maakt vanaf de conceptie deel uit van een systeem en in ons latere leven verbinden we ons met andere systemen.  Dat varieert van het gezin waarin je geboren wordt, de familie van je ouders, een kerk, koor of vereniging, tot het bedrijf waar je werkt.

Systemen geven ons wat én vragen iets van ons: deelname en aanpassing en een inbreng.

Als het goed is geven ze ons van jongs af aan een gevoel van veiligheid, je krijgt het gevoel ergens bij te horen en dat kan geborgenheid geven. Tenminste, als dat wat het systeem geeft en wat het systeem van je vraagt in balans is.

Systemen hebben maar één doel en dat is blijven voortbestaan.

Het nadeel van dat voortbestaan van systemen is dat dit streven vrijwel altijd ten koste gaat van jou als individu. Het individu moet zich aanpassen en afstemmen op het systeem. En dat kan zover gaan dat zelfs als het beschadigend is voor de vrije ontwikkeling van jou als individu, jij je toch aanpast. En die aanpassing vergt vaak veel van je.

Een te grote aanpassing vraagt:

 • dat je delen van jezelf parkeert en dat leidt tot onvrede, frustratie, boosheid, verdriet. Met alle gevolgen voor je gezondheid, nu of op latere leeftijd. Om met die pijn en die emoties om te kunnen gaan, ga je:
  • niet voelen
  • rationaliseren
  • jezelf verdoven met drugs, alcohol, shoppen
  • een deel van de realiteit afschermen
  • je richten op materiele welvaart
 • dat je het voortbestaan van het systeem belangrijker vindt dan je eigen geluk. Je schiet als gevolg daarvan in bovengenoemde overlevingsstrategieën.

Die aanpassing aan de systemen waar jij deel van uitmaakt verloopt bewust en onbewust. Bij het niet-aanpassen aan een systeem, loop je het risico dat je er alleen voor komt te staan. Soms is dat voor mensen een risico dat ze niet willen lopen: de prijs voor het opgeven van het lidmaatschap van het systeem, is te groot.

Als je de verantwoordelijkheid voor je eigen leven op je neemt, geeft dat veel voldoening. Dan weet je dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken. Het meest belangrijke is namelijk, dat je weet dat je ertoe doet, dat je betekenis aan je eigen leven kunt geven.

Wij, trainers en begeleiders van Licht & de Boer, ondersteunen individuen bij hun zoektocht naar een meer vervullend leven. Het vraagt veel en het levert veel op: veiligheid in jezelf. Durven vertrouwen op jezelf en geloven in je eigen keuzes.

Kom maar eens kijken, luisteren, uitwisselen en ervaren op één van de informatie avonden.

Data in 2018:  21 nov en 18 dec van 19.30 – 21.30 uur
Aanmelden: een emailtje naar 

 

Toon de Boer

Toon de Boer