De titel spreekt voor zich: “De eerste 1000 dagen” van ons leven. In die periode, vanaf de bevruchting tot ruwweg de tweede verjaardag, worden we gevorm tot wie we zijn. Invloeden in deze periode zijn bepalend voor de rest van je leven.

Tessa Roseboom is hoogleraar Vroege Ontwikkeling en Gezondheid aan de UvA en schreef vanuit haar vakgebied een beknopt, zeer lezenswaardig boekje waarin zij de laatste studies over deze periode in ons leven verwerkt.

Steeds weer blijkt hoe de kwaliteit van je leven voor een heel groot deel bepaald wordt door het gedrag van je ouders. Ik zal daar zo meteen nog iets meer over schrijven. Het is dus belangrijk dat toekomstige ouders zich bewust zijn van de effecten van hun gedrag op de gezondheid van de nieuwgeborene. En dat niet alleen direct na de geboorte, nee de effecten hebben een levenslange duur.

De eerste 1000 dagen,Tessa RoseboomEric Steegers, hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie aan het Erasmus MC, zegt daar het volgende over: “De tijd rondom het begin van de zwangerschap is de meest gevoelige periode voor omgevingsblootstellingen. In deze periode van 14 weken, voorafgaand aan de bevruchting, vindt de rijping van de geslachtcellen plaats en aansluitend gedurende een periode van 10 weken de ontwikkeling van het embryo die eindigt met de sluiting van het gehemelte.” “De gezondheid en de leefstijl van de aanstaande ouders tijdens de eerste weken van de zwangerschap beïnvloeden de kwaliteit van de geslachtscellen, de kans op bevruchting en de embryonale ontwikkeling.”

Het vraagt veel van de aanstaande ouders, zowel van de aanstaande vader als van de moeder. Zij hebben dus ook maatschappelijk gezien alle steun nodig. Want er is meer. In dit geval spreken we namelijk vanuit een medisch perspectief. Een zienswijze die onderzoek gemakkelijker maakt.

Waar we als maatschappij nog minder zicht op hebben en waar slechts een gezond verstand onze leidraad is, is welk effect de emotionele aanwezigheid van de moeder en de ondersteuning van haar door de vader op de gezondheid van de foetus en baby hebben. Dat is het terrein waar wij ons op thuis voelen.

We houden regelmatig open informatieavonden waar je in kleine groepen op een ongedwongen manier kennis kunt maken met onze manier van werken. Onze agenda vind je hier.

Toon de Boer

Toon de Boer