Conceptie en geboorte

We hebben allemaal de volheid van het leven ervaren. Het contact met die geweldige bron van levensenergie die we bij de conceptie meekregen, kunnen we door omstandigheden echter niet altijd vasthouden. Dat wat we tijdens de zwangerschap in de buik van onze moeder meemaken, gaat op onbewust niveau al een rol in ons leven spelen.

 

Van zulke gevoelens word je je soms op latere leeftijd pas bewust. Zo speelde bij mij een gevoel van opgesloten zitten, tegen het claustrofobische aan. En dan kom je er tientallen jaren later achter dat het voor mij hard werken is geweest bij de geboorte. Op de een of andere manier kon mijn moeder mij niet laten gaan, wilde ze mij vasthouden. En zo viel voor mij dit puzzelstukje weer op zijn plaats.

 

De eerste jaren

In de eerste levensjaren vullen we ons met indrukken van buiten: we nemen die omgeving zeer scherp waar en slaan die gegevens op. Zo zien we hoe mama en papa met elkaar omgaan, en laten ze zien wat voor hen belangrijk is. Je ervaart hoe er met jou wordt omgegaan. Hoe er soms wel en een andere keer niet op jou gereageerd wordt. En dat veroorzaakt mogelijk onzekerheid.

 

Belangrijk is te beseffen dat we de omgeving in ons opslaan en je gaan je zo gedragen als mensen in die omgeving doen. Als je iets eigens aan je repertoire van gedrag wil toevoegen, wordt dat niet altijd getolereerd. En je past je, soms gedwongen weer aan.

Er komt in de eerste levensjaren dus niet zo veel “eigens” van jezelf aan het licht. We zijn vaak grote imitators. Een enkeling (5%) vindt in zichzelf voldoende ruimte om op een gezonde manier een eigen wereld te ontwikkelen of wordt door de ouders gestimuleerd die eigen wereld tot ontwikkeling te brengen. Kortom, voor de meesten onder ons geldt dat we veel van buiten naar binnen halen.

 

Onvervulde behoeften

Die eigenheid in jezelf, je eigen verlangens en behoeften, komen vaak onder druk te staan: komen niet tot bloei of worden niet ingevuld. Je leert je aan te passen en je ziet af van een eigen bijdrage, de dromen die je rond je 10de jaar had komen vaak niet tot leven. Soms is er nog een opleving in de pubertijd/adolescentie periode.

Maar bij de meesten van ons worden eigen verlangens, worden wensen en dromen ingeleverd. En dit veroorzaakt ergens een leeg gevoel in ons: dat wat in ons ligt te wachten tot het de kans krijgt om ook een eigen bijdrage te leveren, krijgt die kans niet. In veel gevallen leef je op die manier een onvervuld leven. Ergens in jou is het leeg. En omdat je geleerd hebt jezelf te vullen met beelden van buiten, ga je daarmee door.

 

We vullen ons o.a. met materiële dingen, die geven je het idee van een vervuld leven te leiden. We vullen ons met allerlei zaken die we van de buitenwereld nodig hebben: festivals, feesten, films, boeken etc. We moeten vermaakt worden. En met die zaken die we van de externe wereld naar binnen halen, vullen we een groot deel van ons leven.

Tot er zich halverwege je leven een nieuwe kans aanbiedt: de midlife crisis. Opnieuw krijg je de kans de oude dromen en idealen tot leven te brengen. Maar vaak keert na de nodige emotionele erupties, die soms leiden tot een andere partnerkeuze de rust weer en gaan we weer op de oude voet verder.

 

De leegte vullen

En die leegte in ons blijft. Ook na een eruptie in de midlife periode.

volheid van het levenEigenlijk is dus de vraag: hoe kan ik zelf de leegte in mij leren vullen? Zodat je emotioneel minder afhankelijk wordt van die externe wereld. Hoe kan je antwoord krijgen op de vraag: “Wie ben ik”? En uiteraard allemaal als jij dat zelf wilt.
Hoe kun je weer contact krijgen met de volheid van het leven zoals je dat eens ervaren hebt? Hoe krijg je weer contact met die enorme bron van levensenergie?

Wij binnen Licht & de Boer zijn voortdurend bezig om de deelnemers aan onze trainingen, cursussen en workshops zelf een antwoord te laten vinden op de vraag: WIE BEN IK. Daar gebruiken we onze hele gereedschapskist voor: IoPT, NLP, TA, inzichten uit SW, Karakterstijlen etc. aangevuld met ademwerk, meditaties yoga etc.

 

Samengevat komen er antwoorden op de vragen: Wat is voor jou belangrijk, waar ben jij van overtuigd, waar word jij gelukkig van, wat wil jij bijdragen? Dit noemen we het ontwikkelen van meer eigen autonomie. Eigen autonomie gaat over bijdragen, over geven, over een bijdrage leveren aan de omgeving. Over de weg van intern naar extern af leggen.
Dat is hard werken, gevoelens toelaten, al die verdrongen emoties toelaten, traumatische ervaringen een plek geven. Je krijgt ook het gevoel thuis te komen, thuis in je eigen lichaam, thuis bij jouw eigen volheid en eigen bron van levensenergie. Op die manier wordt de leegte gevuld.
Bijkomend voordeel: je leven krijgt meer vervulling, relaties krijgen meer diepgang, je wordt gezonder. En jouw immuniteit groeit. Ziektes krijgen minder kans.

 

Ook geïnteresseerd in zo’n traject?

Kom maar eens praten en ervaren, alleen of samen.

Machteld Licht           06-30689121

Toon de Boer             06-22432483

 

Contact

 

Toon de Boer

Toon de Boer