Een paradijs op aarde creëren.

Een paradijs op aarde creëren. Dat is de gedachte (missie) waar Licht & de Boer, Machteld en Toon, tien jaar lang de schouders onder hebben gezet. En die boodschap blijft Licht & de Boer uitdragen.

 

In veel culturen en religies leeft de opvatting dat we uit het paradijs verbannen zijn. Dat geeft ons mensen dus een mooie taak om er tezamen een aardsparadijs van te maken. Maar daar moeten we nog wel wat voor doen! De gebraden duiven vliegen je niet in de mond of met de titel van een Duitse docu te spreken: Die Freiheit fällt nicht vom Himmel.

 

Is het mogelijk een manier van samenleven te creëren, die meer vervullend is dan hoe we nu vaak met elkaar en met onze omgeving omgaan?

Dat vraagt van ieder van ons een interne houding waarbij je een eigen interne veiligheid ontwikkelt en anderen zich ook veilig bij jou voelen. Een houding die leidt tot het vermogen om te reageren op een hulpvraag van een ander én in volledige afstemming met die ander die hulp biedt.
Op die manier voorkom je grensoverschrijdend gedrag van welke aard dan ook, omdat de ander niet meer verantwoordelijk gemaakt wordt voor het vieren van jouw feestje.

 

Subject – object

Als je niet afstemt op een ander is de kans groot dat je slechts luistert naar je eigen behoeften. Dat je alles in het werk stelt om je eigen behoeften te vervullen. Je gebruikt dan anderen – je maakt ze tot object waar je jouw verlangens en behoeften mee kunt vervullen/bevredigen.

In alle situaties waarin je een andere partij met macht en geweld, soms heel subtiel, verantwoordelijk maakt voor de vervulling van jouw behoeften, geldt dit. Emotionele tekorten moeten door een ander/anderen/ materie/geld opgevuld worden. Dat geldt ook voor seksueel overschrijdend gedrag.

 

Wanneer je in een goede voedende symbiose met de aarde, de natuur en andere mensen leeft, kom je dichter bij dat paradijs.

Zo’n 10 jaar geleden zijn Machteld en Toon begonnen met het helen van hun eigen emotionele verwondingen. Emotionele verwondingen die soms zijn ontstaan door niet gezien en gehoord te zijn als kind. Liefdeloos te zijn behandeld, niet verzorgd te worden, niet gestimuleerd te zijn om eigen stapjes in het leven te zetten. Geen veiligheid te hebben ervaren, of dat er geen welkom was voor jou omdat je ouders emotioneel gezien geen ruimte hadden etc. Die verwondingen kan iedereen zelf helen, dat kan een ander niet voor jou doen. Wel kunnen anderen je helpen om jouw verwondingen in beeld te krijgen zodat je helder hebt waarover het gaat.

 

Onafhankelijker

En als je de verantwoordelijkheid voor die heling van jezelf genomen hebt en het heeft effect, word je onafhankelijker. Onafhankelijker van ouders, grootouders, broers en zussen en zelfs onafhankelijker van je partner. Je stapt als het ware uit een beklemmende en/of verstrikkende symbiose waarin de ander jou iets moest geven.

Dan kan in mijn beleving de relatie pas beginnen. Dan kan vanuit onafhankelijkheid “de oversteek” naar anderen gemaakt worden. En dan kies je ervoor om te leven in een symbiose die als voedend ervaren wordt. Je bent niet langer bang om afgewezen te worden. Je zorgt voor je eigen veiligheid door grenzen te leren stellen, je kunt jezelf dragen. Dan is er voor jou en mij de mogelijkheid om een andere samenleving te laten ontstaan. Ook omdat we de omslag kunnen maken van nemen naar geven.

 

Ook t.o.v. de aarde, flora en fauna kan dan een andere grondhouding ontstaan. Het besef dat we deel van dat geheel zijn is een begin. Leren leven in een goede afstemming met onze omgeving is essentieel.

 

Uiteindelijk ontstaat er een samenleving waarin de individuele leden een grotere verantwoordelijkheid dragen voor het gezonde zelf en het gezonde geheel en dus het eigen geluk.


En als jij wilt onderzoeken wat jou nog tegenhoudt om het leven te leven dat jij eigenlijk wilt, kom dan eens naar een open avond en kijk, luister en ervaar wat Licht & de Boer voor jou zou kunnen beteken. Of neem eens contact op voor een oriënterend gesprek.

Toon de Boer

Toon de Boer