Misschien dat deze aanhef je een beetje bekend voorkomt? Dat klopt. Want ik maak de parallel tussen “alcohol” en een “economische mindset”. Beiden verslavend en dus beiden uitstekende overlevingsstrategieën.

 

In onderstaande TED-talk geeft Michael Sandel, hoogleraar politieke wetenschappen verbonden aan de Harvard University, zijn visie op de veranderingen in de maatschappij die er op dit moment waar te nemen zijn.

We maken een switch van:

  • Een markteconomie naar
  • Een marktsamenleving

In een markteconomie gaat het om de verkoop van producten, als het kan tegen een zo laag mogelijke prijs. Maar de morele gemeenschappelijke waarden staan rechtovereind, saamhorigheid is uitgangspunt. Rechtvaardigheid, gematigdheid en grondrechten zijn pijlers van de markteconomie.

 

In een marktsamenleving is geld de alles bepalende factor: je koopt alles wat je wilt. Geld als financiële prikkel, geld om goede zorg te kopen, geld om kwalitatief goed voedsel te kopen, geld om een goede opleiding te kunnen volgen. Alles wordt vertaald in geld en macht. Dat is de samenleving waar saamhorigheid een steeds kleinere rol krijgt, waarin matigheid niet voorkomt, waarin morele waarden onder druk komen te staan (zie de gewelddadige grensoverschrijdende handelingen die plaats vinden)

 

In onze organisatie Licht & de Boer zijn we ons van deze ontwikkelingen bewust. Wij blijven kiezen voor een waarden gedreven manier van omgaan met elkaar. Dat heeft IoPT ons ook geleerd: welkom, geliefd zijn/worden en bescherming zijn de pijlers waarop een samenleving gebouwd dient te worden.

Wil je dat voor jezelf onderzoeken, kom maar eens langs voor een praatje en ontdek welke waarden voor jou van groot belang zijn.

 

Toon de Boer

Toon de Boer