Einde jaar 2022: en voor dat ik het goed en wel in de gaten heb, is het weer december = einde jaar. En dan te bedenken dat we in het begin van dit jaar nog met lockdown maatregelen te maken hadden die uiteindelijk in maart allemaal vervielen.

Wat een hectische jaren hebben we achter de rug: in maart 2020 werden we voor het eerst geconfronteerd met de maatregelen die genomen werden in het kader van de bestrijding van Covid. En dat heeft dan met horten en stoten twee jaar geduurd.

De onzekerheid in die afgelopen twee jaar had een grote impact op het welbevinden van veel mensen: psychische klachten veroorzaakt door gevoelens van angst, paniek, frustratie, sociale onzekerheid, en eenzaamheid kwamen en komen nog steeds aan het licht.

Flink wat werk aan de winkel

In ons werk bij Licht & de Boer merken we dat ook. Er was en is een toename van individuele cliënten bij wie de oude vroeg-kinderlijke trauma’s geraakt werden. En dat uit zich dan in gedragingen die ongewenst zijn waardoor relaties van welke aard dan ook onder druk komen te staan. Dus naast de opleidingen voor ons veel hulpvragen en dus flink wat werk aan de winkel.

Dat vele werk als begeleider/coach bij het verwerken van traumatische ervaringen vraagt veel van onze afstemming, aandacht en aanwezigheid. We werken met onze aandacht bij anderen, volgen de interne processen van de cliënt en dat komt natuurlijk ook bij onszelf binnen. Ons werk van begeleiding bij het herstel van trauma middels resonantie vraagt energetisch veel en maakt dat we onszelf en elkaar heel goed in de gaten houden: wordt de belasting niet te groot.

Pittige jaren

En de gevolgen van die laatste twee jaar komen op 2 manieren ook bij ons binnen. Via de cliënten en natuurlijk ook door onze eigen ervaringen. Het waren pittige jaren waarin we naast elkaar zijn blijven staan en er voor elkaar konden zijn als dat nodig was. Zo hebben we de activiteiten van Licht & de Boer geconsolideerd en verder uitgebouwd.

Het leven gaat verder, ideeën en plaatjes veranderen. Ontwikkelingen op  organisatorisch en persoonlijk vlak gaan door.

Daniela Depau, mijn eerste stuurman (vrouw) gaat haar lang gekoesterde wens, een universitaire studie Italiaans, in de praktijk brengen. Met ingang van september 2023 start zij  daarmee. Dat betekent dat de activiteiten die we nu samen uitvoeren na de zomer voor een groot deel vervallen óf een andere personele invulling krijgen.

Daarnaast, stopt Anja Hylkema in het voorjaar ’23 met de administratieve ondersteuning van Licht & de Boer. Dus ook deze “boordwerktuigkundige” gaat een eigen koers varen.

Einde jaar 2022, Tja en dan?

Die vraag komt natuurlijk bij mij terecht en wordt mij gesteld: “Wat ga jij nu doen, Toon?”
Voor mij staat op dit moment een ding staat vast: Licht & de Boer wordt nog niet opgeheven. Wat wel voor mij vaststaat is dat het aanbod aan activiteiten minder groot zal worden.

In het eerste half jaar van 2023 gaan alle opleidingen, workshops, cursussen en individuele begeleiding gewoon door volgens de agenda op de website.

Hoe het programma er na de zomer van ’23 uit komt te zien kan ik op dit moment nog niet zeggen: dat zal in de eerste maanden van het jaar wel helder worden. Dus dat wordt ook voor de komende maanden leven met een stukje onzekerheid.

Dat wat ik doe is de ruimte, de bedding openhouden: holding space, in het vertrouwen dat er zich iets laat zien. En mocht dat niet het geval zijn, dan is dat ook een duidelijk signaal.

Dus de komende stille tijd van Kerst tot en met begin januari, de tijd waarin de natuur ook haar adem inhoudt, wordt voor mij meer dan ooit een tijd om naar uit te kijken. Een ding staat vast: ik neem het licht van de Kerst mee die tijd in.

Ik wens iedereen die dit leest een fijne Kerst en voor 2023 spreek ik de wens uit dat het voor jou een voorspoedig en gezond jaar gaat worden.

Toon de Boer

Toon de Boer