Herfst 2022

Herfst 2022Tis nu zondag 30 oktober, een prachtige ZONdag. Een zondag om van te genieten. Buiten wandelend of fietsend kom je in de natuur de mooiste voorbeelden tegen van dat wat natuur is. Van vallende bladeren, paddenstoelen, mos en de vochtige geur van een in de herfst aangekomen bos.

Heel anders dan toen ik hier in de zomermaanden dezelfde route nam: droog, harde kleuren, feller licht en met een andere, zomerse geur.

Onrust:

Een merkwaardig herfst dit jaar en de afgelopen jaren, waarin we nu leven met veel onrust in de externe en interne wereld:

 • De voortdurende oorlog in Oekraïne. Oekraïne die gesteund door het westen de strijd aan gaat met Rusland.
 • En als gevolg daarvan hebben wij te maken met een prijsexplosie op alle fronten
 • Niet alleen gas en elektra gaan wat prijs betreft over de kop, maar ook is de inhoud van mijn boodschappenkarretje geleidelijk aan veel duurder geworden.
 • En dat bovenop de gebeurtenissen m.b.t. de Covid-maatregelen in de afgelopen jaren: jaren waarin er op verschillende manieren verdeeldheid gezaaid is.
 • En die externe onrust heeft ook bij mij effect op mijn interne wereld: er is intern minder rust en minder zekerheid, minder vreugde. Ook omdat ik niet zo ver meer vooruit kan kijken. Het perspectief dat bij mij altijd voor rust zorgde is veranderd: hoe gaan de komende 5/6 maanden verlopen?
 • Ik kijk met enige zorg naar de komende maanden. En dan gaat het niet alleen om mijn persoonlijke situatie. Maar welk effect hebben al deze gebeurtenissen op ons. Gaat er sociale onrust ontstaan?

 

Autonomie en symbiose

De manier waarop er de laatste jaren door verschillende partijen gehandeld werd ging vaak rechtreeks in tegen dat waar Licht & de Boer voor staat. Wij zijn continu bezig de deelnemers aan onze opleidingen in staat te stellen een grotere autonomie te verwerven, zodat hun authenticiteit tot bloei kan komen. Ook voortkomende uit het feit dat juist destructieve vormen van symbiose leiden tot psychisch en uiteindelijk fysiek lijden.

 

Herfst 2022

En nu stonden er allerlei partijen op die verwachtten dat wij hen allemaal zouden volgen. Die verwachtten dat wij het met hen eens zouden zijn.  Alles werd in stelling gebracht om iedereen te overtuigen van de juistheid van de eigen inzichten: de wetenschap werd er te pas en te onpas met de haren bijgesleept.

Het kostte mij meer moeite om me aan mijn eigen uitgangspunten vast te blijven houden. En toch is dit voor mij de enige weg. Geloven in o.a.

 • Het handhaven van een goede balans tussen autonomie en een gezonde symbiose.
 • Vertrouwen opbouwen dat jijzelf de juiste beslissing voor jezelf kunt nemen.
 • Gelijkwaardigheid als uitgangspunt van elke ontmoeting en gelijkwaardigheid ook met betrekking tot het omgaan met elkaar en met de natuur.
 • Diversiteit: net zoals de flora sterker wordt door diversiteit maken ook verschillende standpunten een samenleving sterker.

Om toch de rust in mijzelf te vinden ga ik de natuur om mij heen in, hier in Almen.  En weet ik mij ook omringd door ondernemers die op eenzelfde lijn zitten. Ondernemers met:

 • een groot hart voor de sociaal zwakkeren en die werkplekken aanbieden,
 • een visie op landbouw die overeenkomt met dat waar ik voor sta: natuurinclusief, regeneratieve landbouw methoden.
 • Mensen die het rentmeesterschap in hun onderneming tot uiting brengen.

Dit zijn bronnen waar ik uit put om mijzelf meer in contact te brengen met mijn innerlijke RUST.
Ik hoop dat jij ook zulke hulp en krachtbronnen in jouw leven kunt vinden.

Ik wens je verder een goede herfst periode toe.

Toon

 

 

 

Toon de Boer

Toon de Boer