Het ontvouwende principe – met dank aan Inge Knoope

 

Onderwijs geven, wat ik ruim 30 jaar in het voorgezet onderwijs heb gedaan, riep vaak een bepaalde dualiteit in mij op:

  1. Was ik bezig om naast kennis, mijn model, de leerlingen mijn werkelijkheid op te leggen? En toetste ik vervolgens of ze mijn werkelijkheid goed hadden begrepen?
  2. Of gaf ik de kinderen in het onderwijs puur kennis/informatie, zoveel mogelijk feitelijkheden. En gaf ik ze daarna de gelegenheid om met die kennis een eigen ervaring, een eigen realiteit op te bouwen?

 

Later werd mij pas duidelijk dat het er allebei moet zijn. Als leerkracht hebben we in mijn optiek een paar dingen te doen. Informatie geven, enthousiasmeren en ondersteunen bij het lopen van een eigen ontdekkingsproces. Mijn inspiratie haalde ik voornamelijk uit dat voedende stuk, naast de leerling staan als hij/zij de eigen weg aan het zoeken is.

 

Het ontvouwende principe: een idee ontvangen en dit idee vervolgens laten groeien en ontvouwen

Zo gaat het ook in dit kleine videootje over systemisch werk. Gaan we de wetmatigheden van het systemisch werk gebruiken om een maatschappij op basis van die wetten te ontwerpen? Of hanteren we ook een ander principe? Zo mooi verwoord door Inge Knoope: mogen wij een idee ontvangen en dit idee vervolgens laten groeien en ontvouwen op basis van de relaties die we met de omgeving en andere mensen hebben?

Die laatste zin: relaties hebben met alles dat ons omringd, is voor mij essentieel binnen een systemische kijk. Systemisch werk gaat vaak over beperkte systemen. Bijvoorbeeld familiesystemen, of organisaties, maar het gaat natuurlijk veel verder. Onze relatie met de aarde, met de natuur, met de flora en fauna is in mijn visie even belangrijk als de relatie met het familiesysteem.

 

Zo gaat het ook met ons standpunt met betrekking tot het mannelijke en het vrouwelijke principe waar Arjan en Inge in het videofilmpje over spreken. Zij zien ‘het mannelijke’ als initiatief nemen, het scheppen. En het ‘vrouwelijke’ als het ontplooiende, het ontvouwende, dat wat geschapen wordt. Schepper en schepsel. En pas op, we spreken hier over mannelijke en vrouwelijke principes; niet over mannen en vrouwen.
Deze principes zijn in ieder mens aanwezig en mogen in eenieder (man of vrouw) voluit geleefd worden. We leven maar half als we ons beperken tot het vorm geven van één principe.

 

Wrijving en onbalans

En daar zit ook wrijving, de onbalans die er ontstaat met betrekking tot de ons omringende maatschappij. Een maatschappij die teveel is vormgegeven vanuit het mannelijke, masculiene principe. Waardoor er te weinig ruimte is voor de voedende andere kant in ons leven: onze feminiene bron. Ontvouwen neemt tijd en dat gunnen we onszelf niet in deze maatschappij. De gevolgen zien we overal om ons heen. Van persoonlijke tragedies, tot technische, klimatologische e.a. catastrofen.

 

Wil je meer balans in je leven krijgen, kijk dan eens naar beide uitgangspunten, waar ik een paar woorden aan gekoppeld heb:

Masculien       schepper         richting gevend          hoog tempo, weinig rust

Feminien         schepsel          ontvouwend               volgt het tempo van het proces

 

Verbondenheid met deze principes

In de trainingen en workshops bij Licht & de Boer, kom je bovengenoemde uitgangspunten ook tegen. Omdat de verbondenheid met deze principes zoveel te maken heeft met de relatie die we opgebouwd hebben vanuit mama en papa.

Kom eens op een info-avond (zie agenda voor de eerstvolgende) of schrijf je in voor een IoPT-workshop.

Met dank aan Arjan Rooyens

Toon de Boer

Toon de Boer