Machteld schreef in ‘Aanpassen-afstemmen’ wat ons als volwassen persoon werkelijk voldoening gaat geven. Maar wat is daar voor nodig? En hoe komt de mogelijkheid om je af te stemmen tot stand?

 

Om antwoord op die vragen te kunnen geven eerst een klein stukje theorie. Stephen Porges met de polyvagaaltheorie laat zien dat gevoel van veiligheid cruciaal is voor een gelukkig en geslaagd leven.

 

Het tegenovergestelde is beschadigend: een ontbrekend gevoel van veiligheid leidt zowel biologische als gedragsmatige tot psychische aandoeningen en lichamelijke ziekten.

 

Een gevoel van veiligheid is cruciaal bij genezingsprocessen. Alle hulpverleners moeten cliënten/patiënten dit gevoel kunnen geven.

 

Ouders en aanstaande ouders hebben dus een geweldige taak.  In bijgaande video wordt er gesproken over de resonantie van moeder/vader met het kind. In de meeste gevallen maakt het kind een uitreikende beweging: het kijkt de wereld in. Ouders spiegelen die beweging: kijken liefdevol terug, verwelkomen in hun blik het kind, of kunnen niet blijven kijken en kijken weg. Het kind neemt die spiegeling over, het kan niet anders, dit wordt hem/haar voorgedaan.

In deze allereerste contacten leert het kind wat zich veilig voelen betekent, of het leert wat onveiligheid is, maar ook zo vertrouwd voelt  Het kind leert dat er een gezichts-hartverbinding kan zijn of wanneer deze verbinding niet congruent is, sluit het kinderhart zich en wordt de omgeving vanuit afstand bekeken.

 

Op latere leeftijd gebruiken we deze informatie uit onze kindertijd. Je voelt je veilig en stapt met een open hart en vol vertrouwen de wereld in, of je voelt je onveilig en loopt met een gesloten hart rond.  In gedragingen kunnen we dat terug zien:

  • Open en veilig betekent dat je je kunt verplaatsen in de gedachten en gevoelens van een ander. Je hebt geleerd je af te stemmen.
  • Gesloten betekent dat je de wereld als onveilig beleeft. Je kunt het contact met anderen vermijden of je past je aan.

 

Realiseer je dat jouw manier van kijken, luisteren en praten een informatiebron voor anderen is, zodat ze kunnen beoordelen of je veilig te benaderen bent.

 

En deze gedragingen van jou, ook op latere leeftijd, komen allemaal voort uit de allereerste contacten die je in deze wereld gehad hebt: het contact tussen jou als kind en je ouders.

 

Goed nieuws is, dat als je niet tevreden bent met jouw leven, je leven nog niet geslaagd vindt, en als jij je niet veilig genoeg voelt, er herstel mogelijk is. Herstel op alle terreinen:

  • In je gevoel, waardoor jouw eigenwaarde toeneemt
  • In je overtuigingen, je denken over jezelf en over anderen
  • Op hormonaal terrein
  • Het stress niveau kan dalen
  • Op het terrein van immuniteitm die vergroot kan worden door een andere mindset
  • Een betere stofwisseling
  • En natuurlijk kan dit ook leiden tot ander gedrag en dus tot een andere manier van communiceren

 

Dit is het werk waar Licht & de Boer zich mee bezig houdt: mensen in staat stellen de eigen interne veiligheid te vergroten, waardoor er een andere, meer autentieke JIJ ontstaat

Kijk nog maar eens wat Gabor Maté daar in de video over zegt.

Toon de Boer

Toon de Boer