IoPT methode

Licht & de Boer werkt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling al ruim 7 jaar met de IoPT methode vaFranz Ruppert

Een methode die steeds meer terrein wint in Nederland en andere Europese landen. Franz Ruppert werkt als psychotherapeut en psycholoog en is verbonden aan de Hochschule in München. Door zijn jarenlange kennis, onderzoek en ervaring was hij in staat deze methode te ontwikkelen.

IoPT staat voor Identity oriented PsychoTrauma theorie. Deze term is gebaseerd op kennis en inzichten vanuit de hechtingstheorie, de ontwikkelingspsychologie, de psychotraumatologie en de effecten van systemen voor ons persoonlijk welzijn.

Systemisch werk waaronder familie-opstellingen, is de basis waarop Franz Ruppert zich ooit als therapeut in ontwikkelde.

Loyaliteit

Tot hij tot het inzicht kwam dat dat familiesysteem vaak leidt tot een ongezonde relatie met één of beide ouders. Je bent immers volledig afhankelijk als kind en daarom offer je zonder het te beseffen jezelf op voor het geluk of welzijn van je moeder of vader. Om contact met mama en/of papa te hebben neemt een kind vaak de trauma’s van de ouders over. Je kunt nog geen volwassen keuzes maken en verlangt alleen liefde, aandacht, geborgenheid, veiligheid, vertrouwen, en begrip. Dit is de kern van Ruppert’s IoPT-methode waar Licht & de Boer mee werkt: het symbiose trauma.

Een symbiose die destructief of constructief kan zijn met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden van jezelf.

Het verwerken van stressvolle ervaringen kan het lichaam aan. We hebben daarvoor een autonoom zelfregulerend systeem dat stress reduceert.

Extreem emotionele gebeurtenissen

Maar dit geldt niet voor extreem emotionele gebeurtenissen die een trauma veroorzaken. Gebeurtenissen zoals:

  • Een beschadiging toegebracht door natuurgeweld
  • Fysiek geweld zoals seksuele geweldsmisdrijven, maar ook verwaarlozing en liefdeloosheid van ouders.
  • Onverwacht verlies

Fysiek kunnen we herstellen van dergelijke gebeurtenissen, maar psychisch splitsen we onszelf op door (delen met de daaraan gekoppelde) gebeurtenissen en emoties te parkeren of te ontkennen. Simpelweg omdat het stressniveau te hoog en zelfs levensbedreigend kan zijn. De gebeurtenis wordt hierdoor niet verwerkt en kan niet geïntegreerd worden in je leven.

Deze ervaringen blijven in je onderbewuste wel actief en tonen zich soms in buiten proportioneel gedrag op normale gebeurtenissen:

  • Veel angst waar dat niet nodig is,
  • Woedeaanvallen om niets,
  • Vluchtgedrag in verslavingen,
  • Vluchten: fysiek en emotioneel
  • Vechten om niets,
  • Niet in staat zijn om nog iets te doen of te zeggen (freeze en stomheid).

Pas als je die ervaringen uit het verleden met de daaraan gekoppelde emoties erkent en verwerkt wordt ander gedrag mogelijk.

IoPT gaat in de eerste plaats over het herstel van je identiteit. Door gebeurtenissen die geleid hebben tot verzwakking daarvan onder ogen te zien. Erkennen en herkennen van die delen in jezelf die nog verbonden zijn met voor jou niet-gezonde verlangens met betrekking tot jouw systeem van herkomst. Die delen die in doodsangst verkeren, die zich niet kunnen laten horen, bevroren zijn en afgeschermd worden door overlevingsdelen die je laten vechten en vluchten, ontkennen en verdringen, saboteren, illusies maken, rationaliseren en die maar doorgaan tegen elk gevoel in.

Met behulp van deze methode krijg je toegang tot meer gezonde delen die je gelukkig maken, die nieuwsgierig zijn, die jou blij en dicht bij je gevoel laten zijn. En die je immuunsysteem versterken, de stress uit je lijf laten verdwijnen. En die toegang hebben tot het onbenutte potentieel dat nog in je ligt opgeslagen.

De werkwijze van Licht & de Boer:

Met opstellingen van het verlangen (IZR of IM genoemd), ga jij op zoek naar die delen in jou die verbonden zijn met afgesplitste delen van jezelf of van personen in generaties voor jou. Net als bij familieopstellingen kom je soms imprints van je moeder- en vader-delen tegen en soms kom je in contact met delen die nog verbonden zijn met mensen uit vorige generaties.

Het gaat over herkennen, erkennen en afscheid nemen, loslaten van wat niet bij jou hoort, hoe vertrouwd het ook is, en terugnemen wat je ooit hebt achtergelaten. Als iets vertrouwd voelt, hoeft dat niet altijd gezond voor jou te zijn.

Jij staat aan het roer

Dat gebeurt in stappen, kleine en grote stappen. Met jou als schipper aan het roer. Jij bent zelf in de opstelling aan het werk met je eigen delen en wij helpen je waar nodig is met herkennen en benoemen.

Concreet begint jouw onderzoek met het formuleren van een verlangen of wens: “Ik verlang er naar om……” of “Ik wil graag……..”

Vervolgens stel jij uit die zin een door jou gekozen woord op met behulp van een representant en je gaat onderzoeken waar dat woord, een deel van jezelf, voor staat.

Wat het jou te vertellen heeft en wat het met jou doet als jij die representant, dat deel van jou, zo ziet staan. En mogelijk waar de representant in zijn verschijning jou aan doet denken en hoe oud dit deel is.

Vervolgens kies je een tweede woord etc. Zo ontrolt zich een deel van jouw leven, soms met elementen die helemaal nieuw voor je zijn.

De opstelling stopt als jij wilt en in ieder geval als jij antwoord hebt gekregen op jouw verlangen of wens.

Onbenut potentieel

Tijdens resonantie opstellingen werd steeds weer duidelijk dat wij als baby/kleuter in ontwikkeling, delen van onszelf niet tot ontwikkeling hebben kunnen laten komen door de emotionele belasting die de relatie met de omgeving opleverde. Omdat de emotionele belasting zo groot was dat daardoor een afsplitsing is ontstaan. En daar ligt het onbenutte potentieel dat nog in je ligt opgeslagen.

Onze IoPT-opleidingen creëren bewustwording over de interactie tussen jezelf en je omgeving. Je leert welk effect dat heeft op je mentale, emotionele, fysieke en spirituele gezondheid en hoe je die interactie kunt verbeteren

Aanbevolen behandelaar

Licht en de Boer is aanbevolen IoPT-behandelaar en maakt deel uit van het door Franz Ruppert opgezette Platform IoPT Informed Societies. Een platform met als doel om (IoPT) kennis over de wereld wil verspreiden. Omdat hij het belang ziet van een gezonde psyche voor een goed leven en vruchtbare menselijke relaties. De basis van het fundamentele begrip van ons als mensen is samengevat in wat we "Identiteitsgeoriënteerde Psychotraumatheorie" (IoPT) noemen. Neem een kijkje op het IoPT Informed societies platform.