IoPT methode

Licht & de Boer werkt met de IoPT methode van Franz Ruppert. Een methode die steeds meer terrein wint in Nederland en andere Europese landen. Franz Ruppert werkt als psychotherapeut en psycholoog en is verbonden aan de Hochschule in München. Door zijn jarenlange kennis, onderzoek en ervaring was hij in staat deze methode te ontwikkelen.

IoPT staat voor Identity oriented PsychoTrauma theorie. Deze term wordt internationaal gebruikt en is gebaseerd op kennis en inzichten vanuit de hechtingstheorie, de psychotraumatologie en het systemisch werk. Vanaf begin 2017 is de focus van de methodiek helemaal op de vraaginbrenger zelf gericht

Systemisch werk waaronder familie-opstellingen, is de basis waarop Franz Ruppert zich ooit als therapeut in ontwikkelde.

Loyaliteit

Tot hij tot het inzicht kwam dat niet het systeem búiten onszelf vraagt om loyaliteit aan het systeem, maar wij van bínnen uit ons opofferen voor het geluk of welzijn van onze moeder of vader. En daarmee nemen wij als kinderen uit loyaliteit de trauma’s van onze ouders over of we dragen ze omdat we op deze manier gezien of erkend willen worden.

Je bent immers volledig afhankelijk als kind, je kunt nog geen volwassen keuzes maken en verlangt alleen liefde, aandacht, geborgenheid, veiligheid, vertrouwen, en begrip. Dit is de kern van Rupert’s theorie: het symbiose trauma. Een symbiose die destructief of constructief kan zijn met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden van je eigen individu.

Het verwerken van stressvolle ervaringen kan het lichaam aan. We hebben daarvoor een autonoom zelfregulerend systeem dat stress reduceert.

Extreem emotionele gebeurtenissen

Maar dit geldt niet voor extreem emotionele gebeurtenissen die een trauma veroorzaken. Gebeurtenissen zoals:

  • Een beschadiging toegebracht door natuurgeweld
  • Fysiek geweld zoals seksuele geweldsmisdrijven, maar ook verwaarlozing en liefdeloosheid van ouders.
  • Onverwacht verlies

Fysiek kunnen we herstellen van dergelijke gebeurtenissen, maar psychisch splitsen we onszelf op door (delen met de daaraan gekoppelde) gebeurtenissen en emoties te parkeren of te ontkennen. Simpelweg omdat het stressniveau te hoog en zelfs levensbedreigend kan zijn. De gebeurtenis wordt hierdoor niet verwerkt en kan niet geïntegreerd worden in je leven.

Deze ervaringen blijven in je onderbewuste wel actief en tonen zich soms in buiten proportioneel gedrag op normale gebeurtenissen:

  • Veel angst waar dat niet nodig is,
  • Woedeaanvallen om niets,
  • Vluchtgedrag in verslavingen,
  • Vluchten: fysiek en emotioneel
  • Vechten om niets,
  • Niet in staat zijn om nog iets te doen of te zeggen (freeze en stomheid).

Pas als je die ervaringen uit het verleden met de daaraan gekoppelde emoties erkent en verwerkt wordt ander gedrag mogelijk.

IoPT gaat in de eerste plaats over onder ogen zien. Erkennen en herkennen van die delen in jezelf die nog verbonden zijn met niet-gezonde delen. Die delen die je laten vechten en vluchten, ontkennen en verdringen, saboteren, illusies maken, rationaliseren en doorgaan tegen elk gevoel in.

Het houdt je weg van gezonde delen die zo graag ontwikkeld willen worden. Die delen die je gelukkig maken, nieuwsgierig, blij en dicht bij je gevoel laten zijn. En die je immuunsysteem versterken. Die altijd contact houden met een verlangen in jou, in jezelf. 

Werkwijze:

Met opstellingen van het verlangen, ga jij op zoek naar die delen in jou die verbonden zijn met afgesplitste delen van jezelf of van personen in generaties voor jou. Ook hier werk je soms met je moeder- en vader-delen en soms met delen die nog verbonden zijn met mensen uit vorige generaties.

Het gaat over afscheid nemen, loslaten van wat niet bij jou hoort, hoe vertrouwd het ook is, en terugnemen wat je ooit hebt achter gelaten.

Jij staat aan het roer

Dat gebeurt in stappen, kleine en grote stappen. Met jou als schipper aan het roer. Jij bent zelf in de opstelling aan het werk met je eigen delen en wij helpen je waar nodig is met herkennen en benoemen.

Concreet begint jouw onderzoek met het formuleren van een verlangen of wens: “Ik verlang er naar om……” of “Ik wil graag……..”

Vervolgens stel jij uit die zin een door jou gekozen woord op met behulp van een representant en je gaat onderzoeken waar dat woord, een deel van jezelf, voor staat. Wat het jou te vertellen heeft en wat het met jou doet als jij die representant, dat deel van jou, zo ziet staan. En mogelijk waar de representant in zijn verschijning jou aan doet denken en hoe oud dit deel is. Vervolgens kies je een tweede woord etc. Zo ontrolt zich een deel van jouw leven, soms met elementen die helemaal nieuw voor je zijn.
De opstelling stopt als jij wilt en in ieder geval als jij antwoord hebt gekregen op jouw verlangen of wens.

Onbenut potentieel

Tijdens resonantie opstellingen werd steeds weer duidelijk dat wij als baby/kleuter in ontwikkeling, delen van onszelf niet tot ontwikkeling hebben kunnen laten komen door de emotionele belasting die de relatie met de omgeving opleverde. Omdat de emotionele belasting zo groot was dat daardoor een afsplitsing is ontstaan. En daar ligt het onbenutte potentieel dat nog in je ligt opgeslagen.