De storm raast over het land

Het kan nog net: een artikeltje met als kop januari 2022. Het is nu de 31ste en Corrie raast over het land.Dat fascineert mij. Met zo’n storm besef ik hoe nietig wij mensen zijn, hoeveel kracht de natuur heeft en hoe die natuur ons hele maatschappelijke systeem kan laten vertragen of stil kan laten staan.

 

Storm en natuur is niet te temmen

In de jaren dat ik op Vlieland woonde, ging ik erop uit op deze momenten. Richting het wad en de zee, om die ziedende en woedende golven te beleven. De natuur die in mijn beleving niet te temmen is, op geen enkele manier. Natuur, waar wij zelf ook onderdeel van zijn, en waarmee we slechts in een goede symbiose moeten leren leven. Een natuur die geeft en neemt; fascinerend op alle fronten.

 

Een goede relatie met Moeder aarde

Moeder aarde als onderdeel van dat enorme intelligente systeem nodigt ons keer op keer uit om in een goede relatie met haar te komen. En in mijn beleving hebben we daar nog heel veel in te leren. Wij putten de aarde uit door onze manier van landbouw bedrijven, we gebruiken meer gif dan wij kunnen verdragen, en gebruiken in de veeteelt meer medicijnen dan de dieren werkelijk nodig hebben. En omdat wij onderdeel van dit eco-systeem zijn, komt al dat gif en die overmedicatie ook in ons lichaam terecht: elke groente die jij eet, elk stukje vlees is besmet door menselijk ingrijpen.

 

Ons immuunsysteem heeft het zwaar

Is het dan zo gek te veronderstellen dat het immuunsysteem van ons het zwaar te verduren heeft. Dat laaggradige ontstekingen ons als sluipende moordenaars in ons nekvel pakken en weer voor een serie ziekten = symptomen zorgen die we soms weer met medicatie te lijf gaan = down into the rabbithole.

 

We moeten keuzes maken

Als we als mens willen overleven en leven, dan moeten we keuzes maken. Keuzes die voortkomen uit het besef en de verantwoordelijkheid dat ook de mensheid het niet alleen kan doen: dat we samen met de aarde en de natuur, met flora en fauna een voedende samenleving op moeten bouwen.
En dat begint bij het opschonen van onze eigen emotionele tekorten.

De storm raast en de natuur gaat zijn gang: een voorproefje van de lente?

 

storm

 


Misschien ben je geïnteresseerd om wat meer te weten te komen over ons immuunsysteem in dit gratis Luisterboek:
Bekijk het Luisterboek

 

Toon de Boer

Toon de Boer