Master Practitioner

MASTER PRACTITIONER

Info

De opleiding Master Practitioner is voor mensen die de practitioner opleiding hebben afgerond en verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van hun communicatie. Om die effecten verder te verbeteren is het belangrijk om interne saboteurs op te ruimen. Daarvoor wil je nu jouw innerlijke wereld beter leren kennen.

Verkenning van de innerlijke wereld met onze unieke “transformatiecirkel”.
Onderwerpen:

  • jouw basisbehoefte(s)
  • de onbewust gekopieerde gedragingen van je ouders en de voornaamste problemen die jij hierdoor ondervindt (dualiteit tussen je diepste wezen en aangeleerd gedrag)
  • jouw beperkende en bekrachtigende overtuigingen
  • jouw voornaamste waarden
  • jouw kernemotie
  • je levensbeweging die jij te maken hebt

Werkwijze

  • We werken vanuit verschillende invalshoeken en kaders: NLP op Masterniveau, de drie grenzen van Wilber, Transactionele Analyse (TA), karakterstijlen en systemisch proceswerk w.o. meergenerationeel psychotraumatisch werk. (OMPT)
  • Procesevaluatie: De deelnemers brengen dit jaar hun eigen proces in kaart en leggen dat vast.
  • Een thematische aanpak geeft de deelnemers een diep inzicht op zowel mentaal, emotioneel, fysiek als spiritueel niveau. Thema’s zijn onder andere: groot/klein, aanwezig zijn/aanwezig blijven.

Resultaat

Je wordt je bewust van de duale wereld waarin je leeft en de bindingen waar je last van hebt. Je leert deze bindingen te transformeren tot verbindingen. Hierdoor krijg je uiteindelijk opnieuw verbinding met het grotere geheel waardoor je meer levensenergie ervaart en uiteindelijk meer in staat geraakt jouw unieke bijdrage te verwezenlijken.

Praktisch

Duur

21 dagen van zes uur.

Aanvangsniveau

Instroom mogelijk voor deelnemers met een Practitioner certificaat.

Groepsgrootte

Maximaal 15 personen. Licht & de Boer werkt in vrijwel alle gevallen met twee trainers en een assistent per groep.

Kosten

€ 3.100,00 (aftrekbaar voor de IB) incl. materiaal, koffie, thee en alle lunches.

Tijden

9:30 - 17:00

Locatie

Landgoed Ehzerwold
Ehzerallee, 14 Almen

Certificaat

Je rondt de opleiding Practitioner af met een door de NVNLP gewaarmerkt certificaat.

Agenda

Master Practitioner M20
17 jan 2020 t/m 9 okt 2021

11 jun 2021, 2 jul 2021 en 9 okt 2021 (Afsluiting)

Vraag

Invalid Email

Lees de privacyverklaring voordat je akkoord gaat.

TRAINERS

Toon de Boer

Toon de Boer

Daniela Depau

Daniela Depau