De theorie achter de opstellingsmethode van Franz Ruppert breidt zich nog steeds uit en daardoor ontstaan er nieuwe inzichten.  Die inzichten leiden er dan toe dat er ook in de naamgeving iets kan veranderen. Vanaf begin 2017 is de focus van de methodiek helemaal op de vraaginbrenger zelf gericht: Identity oriented PsychoTrauma theorie (IoPT). Deze term wordt internationaal gebruikt.

Tijdens resonantie opstellingen werd steeds weer duidelijk dat wij als baby/kleuter in ontwikkeling, delen van ons zelf niet tot ontwikkeling hebben kunnen laten komen door de emotionele belasting die de relatie met de omgeving opleverde. Een emotionele belasting die zo groot was dat daardoor een afsplitsing is ontstaan. En als wij spreken van delen die niet tot ontwikkeling gekomen zijn, raakt precies aan dat artikel dat al eerder van onze hand verschenen is: het onbenutte potentieel dat nog in ons ligt opgeslagen.

Toon de Boer

Toon de Boer