Main Slide

OVER ONS

Het Instituut Licht & de Boer hebben we medio 2011 het licht laten zien

Machteld Licht en Toon de Boer hebben elkaar in 2004 leren kennen. Vanaf het begin was er een persoonlijke en professionele klik die zich vanaf dat moment alleen maar verdiept heeft. Midden 2011 zijn ze in een eigen organisatie “ Licht & de Boer” gaan samenwerken waarmee zij het beste in elkaar naar boven konden brengen. Dat kon omdat ze zich volkomen veilig bij elkaar voelden.

In april 2021 hebben wij veel te vroeg afscheid moeten nemen van Machteld Licht. Dit betekent voor Licht & de Boer dat het één van de twee vennoten heeft verloren. Licht & de Boer met haar activiteiten blijft echter bestaan. Het gedachtengoed en het Licht van Machteld zal vanuit een andere dimensie altijd aanwezig blijven (zie ook ‘in memoriam op deze pagina). L&dB heeft een aanpak opgeleverd waaraan Toon zich schatplichtig voelt en die zijn persoonlijk proces ook diep geraakt heeft.

VEILIGHEID is ook in de trainingen van Licht & de Boer het kernwoord: een cursist moet zich volledig veilig en geaccepteerd voelen door de trainers om aan de persoonlijke stukken te kunnen werken. Veilig en welkom, zodat we ons kunnen hechten en verbinden op een volkomen gelijkwaardige manier. Veiligheid ontstaat als we als mens de ander accepteren zoals hij/zij is en dat werd al opgeschreven in een oude tekst (ruim 500 jaar voor Christus).

  • Jij mens, wie je ook bent,
  • Heb liefde tot je naaste, die is zoals jij,
  • Een nietig ontzagwekkende levende ziel,
  • Een ander mens die bestaansrecht heeft zoals jij,
  • Geef elkaar dat recht,
  • Gelijkwaardig als je bent,
  • Zo verschillend als je bent,
  • Wees solidair met elkaar.

Ons beeldmerk

Licht & de Boer, oftewel hemel en aarde; een “toevallige” samenkomst van de familienamen van Machteld Licht en Toon de Boer, de oprichters van Licht & de Boer. Beiden wisten zij dat ze hemel en aarde met elkaar te verbinden hebben. Dromen/ideeën zijn inspirerend maar de echte genoegdoening vindt plaats als ze werkelijkheid worden.

De schijnbare tegenstellingen (dualiteiten) in de beide familienamen kwamen elkaar tegen als metaforen. Dat geldt ook voor het vrouwelijke en het mannelijke aspect: het mannelijke dat het vrouwelijke dient. Ook hierbij wordt de dualiteit opgeheven door te verbinden zodat er weer een eenheid ontstaat.

Maatschappelijk stand & uitgangspunt

Bewustzijnsontwikkeling is nodig om met elkaar een flinke stap vooruit te zetten. Het gaat hierbij met name om antwoorden te vinden op vragen naar onze identiteit en onze missie (de bijdrage die we leveren). Het is daarom ook belangrijk om te weten waar we vandaan komen en waar we heen gaan. Wij zijn immers maar een kleine schakel in een ketting van leven.

Deze inzichten leiden binnen Licht & de Boer tot een actief standpunt met betrekking tot het (her)gebruik van materialen. Wij gaan op een zo ecologische wijze met onze hulpbronnen om. Ook daarin zoeken we voortdurend naar harmonie om op die wijze verantwoordelijkheid te nemen voor de wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen ook nog graag willen leven.

Toon de Boer

De mensen

Binnen Licht & de Boer werken we samen met een aantal freelancers, waarmee op de volgende pagina’s kennis gemaakt kan worden. De keuze voor freelancers is een bewuste. Het lijkt er namelijk op dat we als mens alleen vanuit een onafhankelijke positie in staat zijn om die verbinding aan te gaan die wij wenselijk achten.
Alle medewerkers hebben gemeen dat ze het bovenstaande maatschappelijk stand&uitgangspunt en onze missie en visie onderschrijven.

Kortom, we ondersteunen elkaar bij het lopen van ons unieke pad in deze wereld.

In Memoriam

In Memoriam - Machteld LichtAlmen, 28 april 2021: Machteld Licht (1963-2021)

Veel te vroeg hebben we deze maand afscheid moeten nemen van Machteld Licht. In dit proces van afscheid en overlijden heeft ze ons haar ware levenskunst laten zien. Wij zijn dankbaar en verdrietig. We zullen je missen en je licht laten schijnen waar we ook gaan.

Machteld was medeoprichter van Licht & de Boer en ook partner, moeder van, oma van, zus van, vriendin van.

Met haar verliezen we een mens met passie voor het werk dat we doen: mensen bewust maken van de eigen unieke talenten die ze aan de omgeving kunnen geven.

Voor onze deelnemers, cursisten en coachees is het een verlies van iemand die hen op een onnavolgbare wijze wist te raken en te leiden naar de gezonde delen in henzelf. Vasthoudend als zij was bleef ze op een liefdevolle wijze naast hen lopen.

Voor “het team Licht & de Boer” betekent dit dat we een warme sprankelende Machteld, die zich in zoveel verschillende vormen kon uiten, verliezen. Wij committeren ons aan de nalatenschap van Machteld.

Voor mij, Toon de Boer, betekent dit verlies dat ik niet alleen een werkpartner verlies. Maar met Machteld verlies ik ook mijn allerliefste maatje waarmee het heel goed samenwerken was. We konden eensgezind zijn en soms naar elkaar toe heel kort door de bocht gaan. Het had geen effect op verstandhouding.

Dit betekent voor Licht & de Boer dat het één van de twee vennoten verliest. Licht & de Boer met haar activiteiten blijft echter bestaan. Het Licht van Machteld zal vanuit een andere dimensie altijd aanwezig blijven.

Dat wat Machteld als footprint nalaat is groots. Die footprint van Machteld heeft door onze samenwerking kunnen ontstaan. Ik koester dat en blijf deze waardevolle bijdrage van ons aan de wereld trouw: creating a Paradise on Earth.

 

In onze westerse samenleving staat individualiteit – in allerlei vormen – hoog in het vaandel. Het wordt als ‘normaal’ ervaren dat ieder zijn/haar rechten als het ware opeist. Er mag en moet veel wijken voor het beleven van individueel geluk en individuele welvaart.

Het gevolg is dat daardoor de verbinding met ‘het collectieve’ meer en meer wordt losgelaten. Bijvoorbeeld in de zin van verbinding met ouders, verdere familieleden en anderen. Laat staan dat we ons nog verbonden voelen met de ons omringende natuur, de wereld, de kosmos…

… we zijn werkelijk LOS(T)!

Veel mensen zijn hierdoor dan ook eenzaam, boos, verdrietig en/of gefrustreerd. Gevoelens en emoties die helaas niet gecompenseerd blijken te kunnen worden door vergroting van onze materiële welvaart en die juist velen op een zijspoor zetten.

In de visie van Licht & de Boer voert de weg naar meer geluk en voldoening, naar binnen: eerst onszelf helen; verwerken van diepliggende emoties en pijn en ook ontdekken dat daaronder iets heel moois en waardevols ligt en daarna naar meer verbinding met dat wat ons omringt. Want juist door eerst onze individualiteit meer te ontwikkelen zijn we in staat ons te verbinden met die grotere collectiviteit en kunnen we daaraan een bijdrage leveren.

Deze weg leidt vervolgens naar een zinvoller leven met meer geluk en meer voldoening.

Het aloude gezegde “verbeter de wereld, begin bij jezelf” is daarbij de praktische leidraad en daarmee rekenen we af met ” de beste stuurlui staan aan wal” , want die stuurlui missen wel het spel; het leven, waar ze eigenlijk niet aan deelnemen.

Licht & de Boer richt zich op ‘integrale mensontwikkeling’: dat wil zeggen dat we gericht zijn op het ” BEVRIJDEN van jou uit jouw zelf opgebouwde kooi” , waarbij we heel nadrukkelijk zeggen dat JIJ als deelnemer de regie houdt.

De kooi, die tralies heeft van beperkende overtuigingen, van een tekort aan eigenwaarde, van systemische en collectieve verstrikkingen en mogelijk zijn er nog meer tralies van een aard waar we ons op dit moment nog niet eens bewust van zijn.

In een volgende fase dagen we je uit jouw meer geheelde zelf in de wereld neer te zetten. De weg van BINDING naar meer AUTONOMIE en zelfsturing.

Voor ons geldt: “Eerst helen en dan herscheppen” . We bieden je de kans om de stap te maken van OVERLEVEN naar LEVEN. Dat betekent ook dat wij ondersteuning geven om de volle verantwoordelijkheid van ons leven en de effecten daarvan op anderen – nu en in de toekomst – te overzien en te dragen.

Wij doen dat met behulp van trainingen, individuele coaching, workshops, opstellingen en andere werkvormen. Voor ons belangrijke uitgangspunten daarbij zijn gelijkwaardigheid, betrokkenheid, onvoorwaardelijkheid en – waar mogelijk – de nodige dosis humor.

Samenwerken is in de ogen van Licht & de Boer essentieel: de ander spiegelt jou voortdurend. Dus word jij voortdurend geconfronteerd met de keuzes die je zelf gemaakt hebt of nog wilt maken. Bij het samenwerken is het belangrijk dat ieder instituut in zijn eigen kracht blijft, pas dan kun je als samenwerkingspartner iets aan de samenwerking toevoegen. Samenwerken doen wij op basis van gemeenschappelijke waarden: gelijkwaardigheid, acceptatie en dienstbaarheid.

Zo spiegelen we ons aan “Veldhuis training en coaching” gevestigd in Haaksbergen. Erik Veldhuis is daar de coördinerend trainer. 

Veldhuis training en coaching
Erik Veldhuis
Jacob van Ruysdaelstraat 19
7482 XA Haaksbergen

veldhuistrainingencoaching.nl

Met betrekking tot de NLP-trainersopleiding werken we samen met:

Smara-opleidingen
IJsseldijk West 15
2935 AN Ouderkerk a/d IJssel

www.smaraopleidingen.nl

Arcturus
Lierse Steenweg 105
2560 Kessel – België

www.arcturus.be

Met betrekking tot IoPT werken we samen met:

Interakt
Sint Walburgstraat 10
4001 MD Tiel

www.interaktiel.nl

Met betrekking tot Energie Coaching, energetisch werk en readingen werken we samen met:

Hennie Jonker
Aurora Coaching
Nachtegaalstraat 44
9203 BZ Drachten

www.AuroraCoaching.nl

Licht & de Boer is als instituut aangesloten bij:

De Nederlandse Vereniging voor NLP (NVNLP)
Al onze opleidingen zijn geaccrediteerd d.w.z. dat de certificaten die we uitreiken erkend zijn.
NVNLP Secretariaat en Ledenadministratie

Postbus 133
3480 DC Harmelen
Telefoon: 0348 – 44 65 50
e-mail:
website: www.nvnlp.nl

Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs
Als instituut voldoet Licht & de Boer aan de kwaliteitseisen van het CRKBO.
Dat bekent dat wij als opleidingsinstituut geen BTW hoeven te heffen.
Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

CRKBO

Per adres:
CPION
Postbus 701
3000 AS Rotterdam
tel: +31 (0)10 201 42 99
e-mail:
website: www.crkbo.nl

TRAINERS & BEGELEIDERS

Toon de Boer

Toon de Boer

(Apeldoorn, 1946)

Toon is gespecialiseerd in de effecten van persoonlijke communicatie van individuen in allerlei rollen en situaties: van partner, tot leidinggevende, collega en de ouderrol. Afkomstig uit het voortgezet onderwijs heeft hij zich breed ontwikkeld in elkaar aanvullende gebieden zoals NLP, Transactionele Analyse, Systemisch werken, IoPT en Sjamanisme/Healing the Light Body. Sinds 2000 werkt hij als zelfstandig trainer en coach.

Belangrijkste waarden: een uitgesproken respect voor de autonomie van de ander en het werkelijk in verbinding willen komen met die ander, zowel op communicatief, emotioneel, rationeel als spiritueel niveau. In zijn werk stelt hij mensen in staat een grotere autonomie te verkrijgen waardoor zij meer zekerheid, rust en ruimte ervaren en hun unieke eigenheid meer tot uiting komt.

Toon accepteert de ander onvoorwaardelijk. Vanuit die beginsituatie is er verandering mogelijk, waarbij de ander voortdurend gespiegeld wordt, maar wel de volledige regie m.b.t. het veranderingsproces houdt.

Toon is m.i.v. 2000 als zelfstandig trainer/coach en begeleider bij procesopstellingen werkzaam. In 2011 heeft hij tezamen met Machteld ” Licht & de Boer” het licht laten zien.

Binnen Licht & de Boer is Toon medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van ons gehele aanbod aan cursussen, opleidingen en workshops en geeft hij op een inspirerende wijze leiding aan de freelancers.

Machteld Licht

Machteld Licht

(Rozendaal, 1963 - Warnsveld, 2021)

Op jonge leeftijd wist Machteld twee dingen vrij zeker: dat ze moeder wilde worden en dat ze met mensen wilde werken. Dat gaf haar de meeste voldoening: kunnen bijdragen aan iemands groei. Daarvoor was het eerst nodig om zelf te groeien als moeder en als docent in het voortgezet onderwijs, waar ze jarenlang met veel plezier heeft gewerkt; het contact met kinderen en jongeren zorgt voor een spiegel die niet te ontwijken valt.

Hoe kun je je telkens weer vanuit contact verbinden, de mens blijven zien en ontmoeten, wat er ook gebeurt.

Dit zette Machteld ook in als ze werkte met jongeren die een beperking hebben in het autistisch spectrum. Vanwege noodzaak binnen haar eigen gezin volgde ze enkele opleidingen die haar ondersteunden in de auti-communicatie. Tot op laatst van haar leven begeleidde Machteld met enige regelmaat jongeren die extra ondersteuning of begeleiding behoeven.

Het werken vanuit een onvoorwaardelijkheid, laverend tussen de vele oordelen en uiteindelijk toch de parel te vinden die in ieder mens te vinden is, was voor Machteld levenswerk en levenskunst.

Met schoonheid, oprechtheid en betrokkenheid naast de warmte die ze als kwaliteit inzette, heette ze velen welkom.

Jarenlang had ze een eigen praktijk ” Werken met Licht” . Met ingang van juni 2011 werd zij mede-eigenaar van “Licht & de Boer” ; waar zij zich met hart en ziel aan verbond, in de overtuiging dat ze op deze manier samen met anderen iets toe kon voegen en werkelijk betekenis kon geven aan haar leven, hier en nu, op dit plekje aarde voor mensen.

Binnen Licht & de Boer was Machteld medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het gehele aanbod aan cursussen, opleidingen en workshops en daarnaast gaf zij op een empathische en voedende wijze leiding aan de freelancers.

Tezamen met Margriet Wentink van Interakt startte zij in 2017 een project speciaal voor vrouwen: Geschonden seksualiteit, gezonde seksualiteit. Deze workshop werd meerdere keren per jaar gegeven.

Daniela Depau

Daniela Depau

(Heerlen, 1976)

Als kind was ik al een ondernemend baasje en hield ik van avontuur. Toen ik naar school ging werd ik erg onzeker van het idee dat ik in een mal zou moeten kunnen passen. Naast aanpassen en presteren moest weten wat ik worden wilde en kon daar maar nooit een antwoord op vinden. Ik koos jong voor het moederschap en werd moeder van drie, later ontwikkelde ik me tot zelfstandig ondernemer.

Pas toen ik bij Licht & de Boer terecht kwam ontdekte ik mijn eigen kwaliteiten in de ruimste zin van het woord. Dat er niet één ding voor mij het ding is maar meerdere. In die realisatie kan ik zijn wie ik ben en op mijn creatieve wijze van toegevoegde waarde zijn in mijn werk en privéleven.

Met mijn activiteiten binnen mijn onderneming Thuis in Geluk ondersteun ik ondernemers de weg te vinden naar hun missie. Ik help ze passende woorden en beelden te vinden voor zichzelf en hun activiteiten zodat deze optimaal tot uitdrukking komen. Het effect is dat ze zichtbaar worden en aansluiting vinden bij de juiste doelgroep. Ook maak ik eigenwaarde portretten (fotografie) van mensen die liever niet op de foto gaan. Mijn coachvaardigheden en mijn liefde voor de mens komen in dit werk mooi samen.

Bij Licht & de Boer ben ik ondersteunend aanwezig zowel in trainingen als in de zakelijke sfeer, te denken aan communicatie, pr-materiaal en bijvoorbeeld de ontwikkeling van de website.

Meestal ben ik aanwezig bij de opstellingen, ik assisteer diverse jaartrainingen en samen met Erik Veldhuis draag ik zorg voor de basis cursussen