In de voorbereiding van het najaar, na een paar weken vakantie, zijn er altijd mensen die een gesprekje met een van ons willen hebben. En dat zijn dan steevast gesprekken waar WIJ ook veel uithalen, wat overigens geldt voor elk gesprek. Heel vaak horen we in die gesprekken zinnen die ook voor ons gelden en golden.

 

Vandaag zoomen we in op het zinnetje:

“ Ik heb de idee dat ik niet mijn volledig potentieel benut”“Dat ik mijzelf terughoud”.

 

Is dat een zin die ook voor jou geldt?

Wat maakt dat we dit zeggen? Het lijkt er dus op dat we weten dat er ergens in ons een groot onbenut potentieel aanwezig is. Waar is dat deel of zijn die delen dan mee bezig? Ik ga er vanuit dat zo’n aanwezig potentieel niet in ruste in ons ligt te wachten tot het in actie kan komen: zo’n semi slapende jaguar die ligt te wachten tot zich een prooi aandient.

 

Ik ga ervan uit, en dat is een systemische blik, dat dat deel/ of die delen bezig zijn om voor anderen te zorgen: zorgen dat het goed blijft gaan met je moeder, zorgen dat je voldoet aan de wensen van je ouders, zorgen wellicht dat het met een van je grootouders goed gaat.

 

Die zorg en aandacht van die delen kan je niet benutten voor het organiseren van je eigen leven. Ik denk dat mensen die sterk verbonden zijn met hun systeem, moeder en vader, een groot deel van hun capaciteit om hun eigen leven vorm te geven inleveren. En de sterkte van die verbinding is voor ons allen anders.

 

In onze vaktaal gebruiken we daarvoor de termen:

symbiose = betrokkenheid met ons systeem van herkomst via vader en moeder
autonomie = de wens en het verlangen om een eigen leven vorm te geven.

 

Of je kunt ook zeggen dat je een deel van je ik ingeleverd hebt, je ik is versplinterd. We zeggen dan dat delen van je ik zich geïdentificeerd  hebben met de wensen, projecties en toewijzingen van je ouders en anderen. Al die bewegingen van je eigen ik met betrekking tot jouw systeem van herkomst, kan je onderzoeken en de ongewenste verbindingen kan je loslaten. Dit proces gaat veelal met emoties gepaard.

 

De grote winst is dat jij zo meer capaciteit tot je eigen beschikking hebt, jouw daadkracht neemt toe, je voelt meer levensenergie, je bent minder moe aan het eind van de dag etc.

Dat onderzoek doe jij zelf met behulp van onze resonantie-opstellingen.

 

En dan vinden er bij de aanvang van het najaar natuurlijk ook weer allerlei activiteiten plaats.  De komende maanden starten er weer opleidingen, cursussen en workshops.

Bekijk ze in onze agenda

Toon de Boer

Toon de Boer