PRIVACYVERKLARING

PRIVACY
VERKLARING

Privacy verklaring Licht & de Boer

Laatste update 20 mei 2018

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Licht & de Boer verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Je bezoekt onze website www.lichtdeboer.nl voor informatie. Bij nadere interesse meld je je aan voor de nieuwsbrief, je doet een aanvraag voor een gesprek of je schrijft je in voor coaching of een opleiding. Daarbij laat je online sporen na en/of je laat persoonlijke gegevens achter.


Website

Voor bezoek aan onze website registreren wij:

 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken


Nieuwsbrief

Voor inschrijving op onze maillijst voor de nieuwsbrief registreren wij alleen de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

 

Aanvragen voor informatiegesprekken en bijeenkomsten, cursussen en workshops

Mogelijke persoonsgegevens die wij hiervoor verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Licht & de Boer verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of folders
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Licht & de Boer analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Licht & de Boer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voor diensten en ondersteuning op het gebied van coaching, workshops en opleidingen kan het zijn dat Licht & de Boer bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van u vraagt. Bijvoorbeeld over uw familie, problemen, gezondheid, medische gegevens etc. Vanwege de gevoelige aard van deze gegevens is specifieke bescherming van toepassing. Ook deze gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de privacywetgeving verwerkt. Licht & de Boer gebruikt uw bijzondere persoonsgegevens enkel voor vooraf vastgestelde gerechtvaardigde doelen. Wij bewaren deze informatie standaard gedurende 3 jaar, tenzij jij dat eerder wilt. Je kunt ons dan aan het einde van de samenwerking te allen tijde verzoeken om jouw gegevens te verwijderen.

 

Jongeren

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Licht & de Boer zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • Gegevens website bezoek (Google Analytics): 26 maanden
 • Betaalgegevens ten behoeve van belasting: de wettelijke termijn van 7 jaar
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens bij het volgen van een coachingstraject, workshop of opleiding: 3 jaar, tenzij je een verzoek indient om jouw gegevens eerder te verwijderen.


Delen met anderen

Licht & de Boer verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan of voor verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens.


In kaart brengen websitebezoek - cookies

Licht & de Boer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Licht & de Boer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Voor vragen kan je ons altijd bereiken via:

Website: https://www.lichtdeboer.nl
Telefoonnummer: 0575 - 473821
Bedrijfsadres: Ehzerallee 20, 7218 BS Almen


Beveiliging

Licht & de Boer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via .