IoPT – verdieping 1

Creëer in jezelf die wereld waarin jij graag wilt leven. Wat de geest is vergeten, weet het lichaam nog……..gelukkig. -Sigmund Freud Na de IoPT- basisopleiding kun je je in deze Verdieping-1 verder bekwamen in de theorie van de methode rond traumaverwerking die gericht is op de ontwikkeling van meer eigen identiteit en meer heelheid. Heb…

Train de trainer

Een trainer communiceert effectief met een groep. Daarbij is trainen iets anders dan presenteren, spreken of optreden. Een trainer heeft namelijk als doel het aanwezige potentieel bij een groep te ontwikkelen. Hij is in staat om op een dynamische en interactieve manier een bepaald onderwerp ‘in te trainen’ met een groep. Ook brengt hij op zijn…

Vervolgopleiding Systemisch Werken

Voor iedereen die zich wil bekwamen in het toepassen van de systemische uitgangspunten in diverse andere contexten: waarbij jij als begeleider of opsteller systemische interventies leert uit te voeren. Voorwaarde: de cursist moet over voldoende basiskennis van het systemisch werken beschikken en moet stappen in zijn/haar eigen proces hebben gezet, dit alleen om te voorkomen dat…