Vervolgopleiding Systemisch Werken

Voor iedereen die zich wil bekwamen in het toepassen van de systemische uitgangspunten in diverse andere contexten: waarbij jij als begeleider of opsteller systemische interventies leert uit te voeren. Voorwaarde: de cursist moet over voldoende basiskennis van het systemisch werken beschikken en moet stappen in zijn/haar eigen proces hebben gezet, dit alleen om te voorkomen dat…