Identiteitsgerichte opstellingen

RESONANTIES - OPSTELLINGEN VAN HET VERLANGEN
IoPT

Info

Resonanties - opstellingen van het verlangen

Op een onbewust, diep niveau zijn mensen met elkaar verbonden. De sterkste (ver)bindingen vind je tussen familieleden en met name tussen gezinsleden.

In zo’n situatie word je bij je geboorte lid van een familie en voel je de verbinding met dat familiesysteem. Je ervaart dat er binnen dat systeem een eigen plek voor jou is. Je ouders geven je waar je behoefte aan hebt en jij mag dat als kind aannemen. En dat is dan de ideale situatie die we beschrijven. Vaak genoeg ervaren mensen dat het verhaal hierboven, niet helemaal waar is. Soms is er geen plek en is er niet of te weinig consistent op ons afgestemd: we ervaren chaos. En dat gevoel heeft direct een impact op ons gevoel van zelfvertrouwen, we ervaren minder steun dan wenselijk is.

Op dit moment werken wij uitsluitend met een methode die we het “Opstellen van het Verlangen of de Intentie Methode (IM)” noemen, waarmee we contact maken met de delen in ons zelf: gezonde delen, overlevingsdelen en getraumatiseerde (afgescheiden) delen.

Leven vanuit jouw gezonde delen betekent dat jij over een goede waarneming van de realiteit beschikt, dat jij alle gevoelens toelaat. In dat gezonde deel zitten namelijk alle hulp- en krachtbronnen die je nodig hebt om je eigen leven vorm te geven.

Je leeft echter vaak zo in symbiose met leden van het systeem van herkomst dat je je niet zo ontwikkelt zoals je zelf wilt. Een symbiose met één van je ouders bijvoorbeeld, waardoor je emotioneel voor die ouder gaat zorgen. Als kind raak je overbelast, draag je een te grote verantwoordelijkheid. Gevolg is dat een deel in jou niet tot ontwikkeling komt. Dat deel ervaart een gemis en splitst zich af. En dan ben je wellicht je hele leven lang bezig dat gemis op te vullen: steeds nog maar weer proberen van je ouders en van anderen te krijgen wat je in je kindertijd niet of onvoldoende ontvangen hebt: echte aandacht voor wie jij bent, liefde, waardering, zorg etc.

Met opstellingen = resonanties word je je bewust van hoe de delen in jezelf werken. Delen die soms zijn overgenomen zijn van je moeder of vader. Dat inzicht is een eerste stap om beslissingen ten gunste van jezelf te nemen: de overbelastingen, de trauma’s of afsplitsingen  worden zichtbaar.

Werkwijze

Je geeft je verlangen/wil of wens vorm in een zin van maximaal 5/6 woorden: "Ik wil.........etc."; "ik verlang ernaar om ..... etc" Of je formuleert een onderzoekszin: "Wat moet ik loslaten" bijvoorbeeld. Onder elk woord zit een heel betekenis veld: er komen delen tevoorschijn die je in jezelf hebt opgeslagen.

Voor elk woord kiest je vervolgens een persoon die met dat woord in resonantie gaat. Deze methodiek staat bekend als intentie methodiek (IM) of  interactieve zelfresonantie (IZR). Jij als client onderzoekt hoe elk intern deel werkt en mogelijk hoe dat deel in jou terecht gekomen is. Zo maak je voor zelf zichtbaar wat tot dusver niet gezien is of niet gezien mocht worden.

Deze resonantie processen ondersteunen mensen die een persoonlijk ontwikkeltraject of een coachtraject volgen bij hun proces. 

Resultaat

Deze reis heeft slechts één doel voor ogen: jou meer in contact te brengen met jezelf! En dat kan als je die delen van jezelf integreert die tot nu toe waren afgesplitst. Die delen van jezelf die je in de loop van dit leven uit het oog bent verloren. Je hervindt een grote innerlijke, rustige kracht, waardoor jij jouw uniciteit naar buiten kunt brengen. Je volgt meer en meer je eigen pad.

Praktisch

Duur

Licht & de Boer organiseert regelmatig opstellingsdagen: zie de agenda. Dan werken we met maximaal 3 cliënten.
Elk resonantieproces vraagt zo’n anderhalf uur tijd.

Deelname

Elke cliënt is, als de fysieke toestand dat toelaat, ook als representant beschikbaar voor de opstelling van een ander.
Wij zorgen halverwege voor een broodje en een kopje soep.

Kosten

€ 175,- voor het inbrengen van een vraag met een opstelling en de mogelijkheid voor een kort telefonisch nagesprek en € 50,– als je als representant aan zo’n dag wilt deelnemen.

Tijden

13:30 - 17:30 uur

Locatie

de Hoogenkampzaal op het Landgoed Ehzerwold
Ehzerallee 14 te Almen

Extra

Naast de middagen organiseren we door het jaar heen 1 daagse en 2-daagse workshops met betrekking tot het IoPT-werk van Franz Ruppert.
Deze workshops zijn soms thema gericht en onderscheiden zich van de middagen doordat we nu ook veel meer aandacht aan de achterliggende theorie kunnen besteden. We blijven dan als groep 1 of 2 dagen bij elkaar zodat je naast je eigen resonantieproces ook als resonant in het proceswerk van een medecursist meewerkt.

Deze dagen dragen een IoPT karakter, d.w.z. zijn gericht op verkenningen van de delen in jou. En natuurlijk is het vertrekpunt het "verlangen" om iets in ons anders te ervaren.
Belangrijk is te beseffen dat we door de interactie met onze omgeving de persoon geworden zijn die we op dit moment zijn. Als er een verlangen is om daar verandering in aan te brengen dan is dat mogelijk.

De kosten:
a. voor de 1-daagse zijn de kosten € 195. We werken op zo'n dag met max 4 personen.
b. voor de 2-daagse € 245. We werken dan met max 6 personen.
In alle gevallen geldt: met volledige dagverzorging.

 

Zie voor data de agenda: workshop IoPT

Agenda

Identiteitsgericht IZR werk (2021)

11 okt 2021, 18 okt 2021, 15 nov 2021, 13 dec 2021, 17 jan 2022, 14 feb 2022, 14 mrt 2022, 11 apr 2022, 9 mei 2022, 13 jun 2022 en 4 jul 2022.

Vraag

Invalid Email

Lees de privacyverklaring voordat je akkoord gaat.

BEGELEIDERS

Toon de Boer

Toon de Boer

Daniela Depau

Daniela Depau