Resoneren, wat is dat?

In onze artikelen en op de website gebruiken we regelmatig het woord resoneren of resonantie. Wat is dat eigenlijk?

Heb jij het wel eens ervaren dat je een ruimte of kamer binnenkwam en dat je direct een bepaald gevoel kreeg? Bijvoorbeeld van onveiligheid, of van rust, of je voelde je licht en blij. Je hebt dus kennelijk iets opgepikt. Via je zintuigen omdat je iets hoorde, iets voelde je, of iets rook, of je pikte iets op via dat wat we intuïtie noemen. Al die signalen van buiten hebben jou informatie gegeven en daar kreeg jij een bepaald gevoel van.

Het uitwisselen van signalen tussen de buitenwereld en jezelf

Dat uitwisselen van signalen tussen de buitenwereld en jezelf noemen we resoneren. En dat is de meest natuurlijke manier om met de buitenwereld (de realiteit) in contact te komen. Daar tegenover staat het rationele wereldmodel: met behulp van onze ratio kunnen we de realiteit verklaren en vormgeven. En dat is dus maar ten dele waar.

In ons opstellingenwerk maken we gebruik van het resonantie proces. En met resoneren komen we dichter bij dat wat zich werkelijk in jouw leven heeft afgespeeld dan via de ratio, het denken. Je maakt je eigen reële levensverhaal.

Ben je nieuwsgierig? Geef je dan eens op voor een Informatieavond of een Opstelling van het verlangen om de werkwijze van Licht & de Boer en resonanties zelf te ervaren.


Misschien vind je het gratis Luisterboek Bondgenoot interessant. Het boek is geschreven door Henk Fransen en nog ingesproken door Machteld Licht.

 

Toon de Boer

Toon de Boer