VEEL GESTELDE VRAGEN

Persoonlijke ontwikkeling betreft alles rondom de ontwikkeling van je zelfbewustzijn, je identiteit, je talenten en je potentieel. Met persoonlijke ontwikkeling vergroot je de kwaliteit van je leven en het helpt je dromen en aspiraties te realiseren. Dit kan zowel in persoonlijke als in zakelijke omgeving. (bron: Wikipedia)

De opleidingen van Licht & de Boer creëren bewustwording over de interactie tussen jezelf en je omgeving. Je leert welk effect dat heeft op je mentale, emotionele, fysieke en spirituele gezondheid en hoe je die interactie kunt verbeteren.

Met behulp van opstellingen van verlangen / resonanties leer je ontdekken in hoeverre jij nog gebonden bent aan jouw gezin van herkomst: hoe jij nog de waarden en overtuigingen en dus ook gedrag aan het herhalen bent ( symbiose) Daartegenover staat jouw persoonlijke ontwikkeling en jouw eigenheid: op welke manier wil jij je eigen leven vormgeven (autonomie).

Ook is er de relatie met de omgeving: welke patronen neem jij van jezelf waar en hoe zou jij dit anders willen doen. Zodat er een gewenst effect optreedt. In die externe communicatie gebruiken we veel NLP-tools.

OPLEIDINGEN

IoPT staat voor Identity Oriented PsychoTrauma theorie. Deze term is gebaseerd op kennis en inzichten vanuit de hechtingstheorie, de ontwikkelingspsychologie, de psychotraumatologie en de effecten van systemen voor ons persoonlijk welzijn.

Licht & de Boer werkt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling al ruim 8 jaar met de IoPT methode van Franz Ruppert. Een methode die steeds meer terrein wint in Nederland en andere Europese landen. > Lees meer 

WORKSHOP EN OPLEIDINGEN

Afstemmen op anderen betekent dat je in je communicatie en je gedrag rekening houdt met de ander zodat de boodschap beter overkomt. Als je jouw communicatie aanpast aan de voorkeuren van een ander is het makkelijker om contact te maken en een betere communicatieve relatie op te bouwen.

OPLEIDINGEN

Een familiesysteem leidt tot relaties met ouders, opa’s en oma’s, en mogelijk broers en zussen. Die relatie is vaak zo stevig dat we de waarden, overtuigingen en zelfs het gedrag van de ouders overnemen. Dat kan ook niet anders want een ander referentiesysteem heb je niet. Zo’n hechte band noemen we een symbiose, Als die symbiose te hecht wordt kan het de persoonlijke ontplooiing in de weg staan. Dan noemen we die symbiose destructief.

Antwoorden op levensvragen en/of op gezondheid, relaties of werkverhoudingen hebben vaak een systemische oorzaak: een patroon of gemis binnen de familie. Waar bijvoorbeeld dochter al heel jong voor moeder zorgt i.p.v. andersom.

Of waar binnen het systeem de warmte ontbreekt, of de veiligheid.

Dit is de kern van Ruppert’s IoPT-methode waar Licht & de Boer mee werkt: het symbiose trauma. > Lees meer 

WORKSHOP EN OPLEIDINGEN

 

Een gebeurtenis kan leiden tot heftige emoties die niet verwerkt kunnen worden, vooral als die gebeurtenissen op jonge leeftijd plaatsvinden. Er is zelfs een kans dat daaruit een psychisch trauma ontstaat.

Omdat wij als mens uit meerdere systemen bestaan die elkaar beinvloeden, heeft zo’n emotioneel trauma ook gevolgen voor de andere systemen: hormonaal systeem, stofwisseling, bloeddruk, zenuw systeem etc. Dat noemen we psychotrauma.

. Reacties op een trauma kunnen zijn:

 • hyperactiefgedrag
 • dwangmatigeherbeleving van de traumatische ervaring
 • dissociatie
 • verdringing, we weten niet wat er zich afgespeeld heeft
 • angstreacties
 • vervlakking van emoties
 • uitschakelen van het gevoel, alleen nog maar denken
 • verandering bewustzijnstoestand
 • vervormde beleving van de werkelijkheid
 • veranderd toekomstbesef
 • kort lontje
 • opbouwen van illusies

In de opleiding IoPT Basis leer je waarom jij je in bepaalde situaties niet prettig voelt en misschien zelfs buitenproportioneel gedrag vertoont. Je onderzoekt en krijgt inzicht in hoe deze gevoelens en gedragingen in jouw leven terecht zijn gekomen.

Vaak zijn de offers die je uit loyaliteit geeft zo groot dat ze destructief zijn voor je eigen leven.  Het vraagt van je om nu als volwassenen (meer) emotionele afstand te nemen van die mensen die je zo dierbaar of vertrouwd zijn en die je niet helemaal konden geven wat jij als kind nodig had. Deze tekorten of trauma’s uit je eigen leven zullen eerst moeten helen voordat je een volwassen relatie met je naasten kunt hebben. > Lees meer 

 

 

Relatietherapie is een vorm van therapie die bedoeld is om de relatie tussen twee mensen te verbeteren.

Licht & de Boer combineert bij relatiebegeleiding gesprekken met resonantie werk (IoPT), om het effect van de geboden hulp groter te maken. Relationele problemen hebben altijd hun oorzaak in de tekorten en trauma’s die we in onze vroeg-kinderlijke tijd hebben beleefd.

> Lees meer

 

 

Zelfontwikkeling is het verwerven van inzicht in je eigen identiteit. Het heeft betrekking op je sterke en zwakke kanten, interesses en ambities en hoe je op basis hiervan acties kunt ondernemen om meer levensenergie te krijgen en desgewenst competenties verder te ontwikkelen. Zie ook Persoonlijke ontwikkeling.

Dr. Franz Ruppert is docent psychologie aan een hogeschool in München en werkzaam als vrijgevestigd psychotherapeut. Hij ontwikkelde een identiteit-georiënteerde psychotraumatheorie- en therapie (IoPT), waarin het 'opstellen van het verlangen', het onderscheiden van eigen gevoelens van die van vorige generaties en het integreren van afgesplitste persoonlijkheidsdelen centraal staan. Hij geeft seminars over de hele wereld, waaronder jaarlijks in Nederland.

Licht & de Boer werkt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling al ruim 8 jaar met de IoPT methode van Franz Ruppert. > Lees meer

Het hebben van gezonde relaties en duidelijke waarden en principes en het actief zoeken en stellen van doelen zijn tekenen van spirituele gezondheid die bovendien kunnen bijdragen aan een betere gezondheid.

Licht & de Boer richt zich op het ontwikkelen van een verticale verbinding met hemel en aarde aan de ene kant en het ervaren van een horizontale lijn met vroeger aan de andere kant: nu en toekomst. Daarin komen de generationele relaties tot uiting.

De opleidingen van Licht & de Boer creëren bewustwording over de interactie tussen jezelf en je omgeving. Je leert welk effect dat heeft op je mentale, emotionele, fysieke en spirituele gezondheid en hoe je die interactie kunt verbeteren.

OPLEIDINGEN