Een van de krachtigste vragen die mij ooit gesteld werd is: “Wat draag jij bij Toon?” En natuurlijk kun je die vraag in allerlei contexten stellen: aan je eigen fysieke, emotionele en mentale welzijn, het gezin waarin je je bevindt, de organisatie waar je werkt, de vereniging waar je lid van bent, de woongemeenschap waar je deel van uitmaakt, het land waar je woont, de wereld waarmee we leven.

In die zin is die vraag krachtig, omdat in een poging een antwoord te vinden ik gedwongen werd zelfonderzoek te verrichten. Die vraag vereist een aanwezigheid van een ‘ik’ en bewustzijn van de termen ‘overleven’ en ‘leven’. Wat draag ik bij aan een gezond en gelukkig leven op deze aarde in dit gezin? En ondersteun ik anderen of beschadig ik anderen daarbij?

Gedragen jij en ik ons in emotioneel opzicht als consument of als producent. Proberen we onze niet vervulde behoeften uit onze kindertijd bij anderen vervuld te krijgen of vervullen we die met het verzamelen van allerlei materiele zaken om ons ‘gelukkig’ en succesvol te voelen. Of, een andere mogelijkheid, kunnen we onszelf in emotioneel opzicht dragen en kunnen we een ander ondersteunen zonder onszelf te verliezen?

Straks, tijdens de lockdown onder de Kerstboom eens een mooie vraag om mee te spelen. Veel plezier en ik wens je een gezond en gelukkig 2022.

Toon de Boer

Toon de Boer