Deze pluis wist echt niet wie ze was. Ze kwam er pas achter toen ze na een lange vlucht ergens landde en het zaadje dat ze met zich meedroeg tot ontkiemen kwam. Op dat moment kwam alle informatie die in de kiem aanwezig was tot groei en ontstond er een mooie vaste plant die totaal identiek was aan de plant waar ze als pluis uit geboren was.

Vaak vragen we bij de start van een nieuwe groep om je voor te stellen:

“vertel eens wie je bent.”

Een eenvoudige vraag, waarop iemand bijvoorbeeld vertelt hoe oud hij/zij is, wat voor werk hij/zij doet, welke relatie hij/zij heeft, of er kinderen zijn, wat voor werk er gedaan wordt, eventueel wat hij/zij leuk vindt.

Op mijn vervolgvraag: “wat zou je willen?”, of  “waarom ben je hier?”, is veelvuldig het antwoord: “ik weet eigenlijk niet zo goed wie ik ben”.  Want zo ingewikkeld is de vraag voor veel mensen: wie ben je? Bestaat daar een sluitend en volledig antwoord op? Ben je niet voortdurend in ontwikkeling?

 

Identificaties

Je zou kunnen zeggen dat jij de zoon/dochter bent van ……. en dan volgt de naam van de moeder en vader, en mogelijk de grootouders. Het geeft ons van jongs af aan houvast om te weten tot wie we behoren; ook geven activiteiten of mensen buiten onszelf ons zekerheid over wie we dan wel mogen zijn. Dit noemen we identificaties. Iets anders dan identiteit zeggen wij.

Zo ging het in ons leven: van jongs af aan keken we heel goed naar onze mama en papa en later naar anderen die ons voorbeeld waren. We moesten eerst identiek aan onze omgeving worden. Want hoe kun je anders jezelf vormgeven zonder een voorbeeld?

 

Jouw verhaal

En toch houdt voor ons het verhaal hier niet op, hier begint je eigen verhaal pas. Want ben je tevreden met de ingeslepen patronen en overtuigingen en gedragingen? Of zou je in alle eerlijkheid toch het liefst andere keuzes maken? Een andere draai aan je leven willen geven, andere beslissingen te nemen dan je ouders ooit deden? En durf je daar stappen in te nemen om keuzes te maken die meer passen bij jouw eigenheid en authenticiteit?

Voor ons is identiteit alles wat we zijn geworden tot nu toe, álle ervaringen die gemaakt hebben tot wie we nu zijn. Én meer dan dat. Een gevoel van onszelf, een dieper gevoel van weten en ervaring van onszelf.

 

Ontwikkelen

Als je voor een leven kiest dat je vormgeeft vanuit een gevoel van jezelf en een eigen gezonde wil, ben je bezig een eigen identiteit te ontwikkelen. Je stapt uit de identificaties met je ouders en anderen. In de pubertijd en adolescentie is die strijd soms in alle hevigheid aanwezig en zet je je af tegen alles dat jouw ouders je voorgedaan hebben.  Óf je verzette je van binnen en paste je je van buiten aan? Hoe dan ook, vinden we daarna stap voor stap écht die andere weg om te bewandelen óf herhalen we uiteindelijk toch die patronen die zo vertrouwd en eigen zijn.

 

Eigen identiteit

Om los te komen van die identificaties met jouw ouders en je familiesysteem, vraagt intern werk. In onze opleidingen gebruiken we IoPT om je in staat te stellen te kiezen voor een eigen identiteit en afscheid te nemen van al die interne delen die jou nog afhankelijk houden aan je kindertijd. Zodat je niet ín datgene blijft herhalen waar je eigenlijk zoveel last van hebt, en je een gezonde relatie met jezelf krijgt. Hierin werken wij met de resonantie methode van Franz Ruppert volgens de Identiteitsgerichte theorie, ofwel IoPT.

 

Voordelen van deze identiteitsontwikkeling:

  1. je kunt fysiek gezonder worden, omdat je je eigen “ik” niet meer onderdrukt en je andere informatie geeft aan je immuunsysteem
  2. Je doorbreekt de soms lange cyclus van ongezonde patronen die zonder bewustzijn worden doorgegeven
  3. Je vindt meer voldoening en vervulling in je leven omdat je jezelf volgt i.p.v. anderen


En dat is het verschil tussen Pluis en het zaadje dat ze vervoerde en jou, als mens. Het zaadje bevatte alle informatie van de moederplant en ze kon niet anders ontkiemen dan een exacte replica van haar moeder. Als mens heb je de mogelijkheid om uit deze trance te ontsnappen door contact te maken met je eigen verlangens, je eigen authentieke identiteit en als je daar in slaagt dan zie je dat de informatie die is opgeslagen in je DNA en tot werking gebracht door de supergenen zich voor een deel aanpast. Op die wijze kun jij je als mens ontworstelen aan dat wat jouw toekomst leek
.

Toon de Boer

Toon de Boer