De rol die moeders in ons leven hebben, is groot. De relatie met onze moeder, de eerste ouder en mens waar we allemaal een intensief contact mee hebben in het begin van ons leven, is bepalend voor het ontstaan van patronen, die we de rest van ons leven met ons meedragen. De relatie met onze moeder staat symbool voor de wijze waarop wij ons met het leven kunnen verbinden; staat symbool voor de mate waarin we in ons werk succesvol zijn.

Op grond van onze waarnemingen in inmiddels honderden opstellingen durven we te zeggen dat als je je moeder niet kunt nemen, als je nog steeds boos, verdrietig en gefrustreerd bent, je ook moeite hebt om je met anderen in je leven werkelijk te verbinden: je hart werkelijk te openen voor anderen, de ander werkelijk dichtbij te laten komen.

Op een bepaald moment in je leven heb je je moeder mogelijk heel hard nodig gehad en heeft ze niet aan jouw roep kunnen voldoen. Het gevolg is mogelijk geweest dat je ten opzichte van haar, een beslissing genomen hebt die er toe geleid heeft dat je haar vanaf dat moment wat meer op afstand houdt. Werkelijke open en intieme contacten, waarbij jij in staat bent je hart te openen, komen vanaf dat moment niet meer voor in je leven: veel te riskant. En dat patroon zeul je je hele leven met je mee en heeft op al je verder relaties een groot impact: je herhaalt dat patroon.

Als wij dan in onze begeleiding een ommekeer teweeg kunnen brengen door weer aan te sluiten bij die allereerste uitreikende en gestopte beweging, verandert het hele leven van de cliënt en dat van zijn relaties.

Dat geeft ons vervulling.

Toon

Toon de Boer

Toon de Boer