Bij het geven van een introductie over het Systemisch Werk laten we vaak, om te ervaren hoe het voelt om bij een groep te horen, de mannen en de vrouwen als groepen tegenover elkaar staan. Eerst in de gesloten groep en dan open naar elkaar toe en dan waarnemen en ervaren wat er is.

Deelnemers krijgen direct een feedback. Zo zijn er:

  • mannen die niet in de mannengroep kunnen staan: veel te heftig
  • mannen die aan de zijkant staan en absoluut niet naar het centrum van de groep willen/durven
  • mannen die graag een oversteek naar de vrouwen willen maken
  • vrouwen die niet in de vrouwengroep kunnen rusten
  • vrouwen die graag naar de mannen willen

Veel van deze bewegingen hebben te maken met de beweging die we in onze jeugd al of niet naar onze moeder en vader hebben kunnen maken. Hebben we die ouder werkelijk kunnen aannemen, waardoor wij ons hebben kunnen verbinden met de vrouwelijke en mannelijke energie?

En als die twee groepen zo tegenover elkaar staan en we hebben het dan over de relatie tot het leven, dan gebeurt er veel:

  • vrouwen die een veel directere relatie met het leven hebben, zij hebben immers het vermogen het leven voort te brengen
  • en de mannen die een dienende rol ten opzicht van de vrouwen en het leven hebben
  • en mannen en/of vrouwen die het leven niet willen/kunnen doorgeven
  • het is er allemaal en dat is veel en groots

Het besef dat de man een dienende rol t.o.v. het leven/de vrouw heeft,  levert in eerste instantie vaak weerstand op. Als man zijn we er kennelijk niet aan gewend om niet op de eerste plaats te staan. Later zakt dit besef en kan het niet anders zijn dan dat dit principe geaccepteerd wordt. Wij mannen als dienaren van het leven en als je dat zegt plaats jij jezelf in een veel groter verband en ligt er nog een grote opdracht op ons te wachten. Want, laten we eerlijk zijn, als we om ons heen kijken kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat er in dit kader nog veel werk aan de winkel is. Laat de volgende vraag maar leidend zijn bij onze beweging: “Nemen wij als man werkelijk de verantwoordelijkheid mede een wereld te creëren waarin onze kinderen en kleinkinderen ook graag willen leven?” Handen uit de mouwen dus.

Toon de Boer

Toon de Boer