Helpen is dat wat ons tot mens maakt: het helpen van een ander. De vraag die ik hier wil neerleggen is echter: “Hoe help je werkelijk een ander.”?

Het antwoord op die vraag is afhankelijk van het mensbeeld dat je hebt:

  • ik vind het bij voorbeeld belangrijk dat iedereen die het werkelijk kan, zijn eigen boontjes dopt of leert doppen, daarom ben ik er wel voor een ander, maar ik laat hem of haar wel zijn eigen last dragen. Dat idee komt voort uit een beeld dat ik heb over mens zijn: jouw unieke bijdrage aan onze wereld geven. Ik stel mij daarom ook zo veel mogelijk gelijkwaardig aan de hulpvrager op.
  • maar ik weet dat er ook ander beelden ten aanzien van helpen zijn: een groot deel van de hulpverlening draait daarop: ”wij als hulpverleners” doen dingen voor de cliënt; dingen die ze mogelijk best zelf ook wel zouden kunnen of zouden kunnen leren.

Mogelijk zijn er nog wel meer vormen van helpen te bedenken. Het is voor mij niet zo belangrijk. Ook is het voor mij niet zo belangrijk te gaan graven in de gevoelens/emoties die geleidt hebben tot de vorm van helpen die je gekozen hebt.

Ik wil graag in deze blog inzoomen op die vorm van helpen die er voor zorgt dat de hulpvrager meer autonoom wordt in zijn leven. En herhalend: dat heeft te maken met jouw mensbeeld. In mijn beeld zijn we vanuit een onstoffelijke wereld in deze wereld verschenen (gereïncarneerd)  om een bijdrage aan het geheel, dit collectief,  te geven. In mijn begeleiding van hulpvragers gaan we dus tezamen op zoek naar:

  • de unieke bijdrage = meerwaarde die deze persoon voor het geheel heeft en
  • de hulpbronnen die de cliënt heeft om die meerwaarde in deze fysieke wereld te laten landen en daarbij
  • moeten we soms afrekenen met belemmeringen. M.a.w. het bereiken van meer autonomie kost je wat. Je moet er wat voor laten

Sessies in deze begeleiding zijn volkomen gelijkwaardig: ik kan alleen maar op de VORM begeleiden, omdat de inhoud van de cliënt niet mijn inhoud is: mijn enige belang is dat hij/zij in staat geraakt zijn missie = unieke bijdrage aan onze wereld concreet te maken.

Toon de Boer