Sinds een 3-tal jaren werken wij, bij Licht & de Boer, nu intensief met de IoPT-methodiek die Franz Ruppert ontwikkeld heeft en nog steeds aan het door ontwikkelen is. Franz Ruppert’s reis leidde via NLP en systemisch werk naar de Identiteitsgerichte Psychotrauma theorie die hij in samenwerking met anderen ontwikkelt. Wij, Machteld en Toon, zitten dicht bij het vuur en verwarmen ons aan deze ontwikkeling. Tot en met januari 2020 zijn we in ieder geval bij Marta Thorsheim en Franz Ruppert onder de pannen en daarna gaan we zien wat we doen.

 

Reis

Onze reis verliep via NLP, TA, Karakterstijlen, Systemisch werk van Hellinger en daarna kwamen we ook bij de psychotrauma theorie van Ruppert aan. En dat allemaal in een tijdsbestek van 15/20 jaar. Een weg die antwoord gaf op een zoektocht, ontstaan uit vragen waarmee we bleven zitten tijdens het geven van onze NLP-opleidingen, en uit onze onvrede over het opstellingenwerk à la Hellinger.

Met betrekking tot NLP en al de fantastische inzichten en modellen snapten we niet waarom bepaalde modellen waaronder rapportskils en  waarnemingsposities, niet geïntegreerd konden worden door sommige mensen. Waarom sommige mensen heel moeilijk met tijdlijnen konden werken. We zijn overigens heel dankbaar voor dat wat NLP ons gebracht heeft en elke dag weer opnieuw brengt.

Ten aanzien van het Systemisch Werk stond ons steeds meer tegen dat de begeleider vaak zo’n grote rol heeft, dat de vraaginbrenger heel vaak gedissocieerd naar de eigen film zit te kijken, dat veel opstellers ingrijpen in het familiesysteem van een ander, dat er vaak zo weinig echt belangstelling is voor dat wat er echt in het innerlijk van de vraaginbrenger gebeurt. Reden voor ons te stoppen met de klassieke vorm van het systemisch werk.

 

Bevoorrecht

En nu, na ruim 3 jaar werken met resonatieprocessen met deelnemers, de methode volgens IoPT (Identity-oriented Psychotrauma Therapie)  , zijn we in januari 2019 aangeland en staan we op een punt waarop we ons rijk voelen. Wij voelen ons bevoorrecht dat we met dit resonantiewerk (izr, interactieve zelfresonantie) waarbij de cliënt zelf op onderzoek gaat naar zijn/haar eigen delen, een handreiking bieden die werkelijk leidt tot attitude veranderingen.

Deelnemers maken zich langzaam los uit dat wat als een deken in hun vroeg kinderlijke tijd over hen heen gelegd is.  Een deken veroorzaakt daar allerlei gebeurtenissen die geleid hebben tot gevoelens van machteloosheid, hulpeloosheid, boosheid, frustratie, eenzaamheid, het niet meer kunnen voelen, bagatelliseren, het ontlopen van de realiteit door verslavingen, het nemen van een spirituele vlucht. Al deze afgesplitste delen, al die overlevingsdelen, hebben je afgesplitst van wie je ook bent: je oorspronkelijke of authentieke zelf.

En Machteld en ik hebben ontdekt, en zien dat voortdurend terug bij de deelnemers aan onze trainingen, dat dit gevoel van zelf er nog steeds is, de echte identiteit nog steeds bestaat, dat dat originele zelf vrij gemaakt kan worden en er daarna een leven mogelijk is dat anders is, meer in overeenstemming met dat wat die persoon zelf wil.

En dat meemaken, maakt ons begeleiders/trainers, dankbaar en heel deemoedig. Dat wij een omgeving mogen bouwen waar die deelnemer aan onze opleidingen en die individuele cliënt zich inderdaad kan helen, waar die deelnemer de eigen autonomie hervindt. Dat werken van uit een zo grote gelijkwaardigheid maakt ons gelukkig en vervult ons vaker en meer.

 

De methode

IoPT is voor ons een methodiek , de methode én de theorie van het psychotrauma, die voor ons zo fundamenteel is dat wij naast de IoPT-opleidingen sec, deze methodiek onder al onze opleidingen gelegd hebben. Werken om te komen tot een grotere autonomie, de destructieve verbindingen achter je laten en jezelf gunnen een leven op te bouwen gebaseerd op een heel gezonde fundering.

Als je geïnteresseerd bent in deze IoPT-methode, kom dan eens geheel vrijblijvend je licht op steken op een van onze informatieavond die we ook in 2019 weer met een regelmaat van 1x per 6 weken organiseren: kijk voor de data op onze website: www.lichtdeboer.nl

Toon de Boer

Toon de Boer