Van NLP en systemisch werk naar IoPT

De laatste 4 jaar volgt Licht & de Boer zelf een opleiding bij Franz Ruppert. Sindsdien werken wij met onze deelnemers op een andere bewustzijnslaag dan voorheen. Trainden we voorheen veel op communicatief en systemische vlak, tegenwoordig concentreren we ons meer op het ontstaan van het gedrag van een deelnemer en het ontstaan van de communicatievorm van die persoon.

 

De basis

En dan komen we in aanraking met de vroegkinderlijke periode, de periode waarin veel van je gedragingen en patronen zijn ontstaan. En de periode die bepalend is voor het ontwikkelen van je prille identiteit en het opgeven daarvan. Die basis van waaruit je gedrag en je communicatie zijn ontstaan, gaan wij in onze opleidingen verstevigen met behulp van de identiteitsgerichte psychotrauma theorie. (IoPT).

 

Wat is psychotrauma?

De reguliere geneeskunde doet haar uiterste best om het fysieke lichaam te genezen. Zonder daarbij rekening te houden met van de psyche van de patiënten op het lichaam.

Psychologen houden zich bezig met de psyche, zonder precies te weten wat daarvan het effect op het menselijke lichaam,

Het concept van het Psychotrauma vormt een brug tussen beide werelden, omdat het psychotrauma de oorzaak of medeoorzaak is van symptomen die zich in het lichaam en in de psyche laten zien.

 

Helen

Als je meer oog krijgt voor de soms traumatische ervaringen die je als (heel) klein kind meemaakt, begrijp je veel beter waarom je lichaam en de psyche zo geworden zijn zoals ze zich nu tonen. Als je de relaties tussen de omgeving waarin je opgegroeid bent, de reactie van je psyche, én de symptomen in je lichaam leert begrijpen, heb je de sleutel in handen om zowel psychische als fysieke ziekten te helen.

 

Identiteitsontwikkeling

De opvoedingssituatie is voor iedereen anders geweest. Een paar extremen:

  • er werd van jou gevraagd om je volledig aan te passen. Je moest een kopie van papa en mama worden of jij moest de betere versie van papa en/of mama worden
  • je ouders stimuleerden jou op alle mogelijke manieren een eigen “ik” te ontwikkelen
  • je ouders lieten je aan je lot over (verwaarlozing)

En we kunnen nog wel meer opvoedingssituaties bedenken. Belangrijk is om te beseffen dat al die situaties een belangrijke invloed op de ontwikkeling van je eigen “ik” hebben gehad:

  • of er is gevraagd je eigen ik voor een deel op te geven
  • of je eigen ik is tot bloei gekomen
  • of je bent gewend om voor jezelf te zorgen, vaak in een overlevingsmodus

 

Emoties

Het opgeven van delen van je een eigen ik, wordt psychische verwonding (psychisch trauma) genoemd. Dit gaat vergezeld van veel emoties: boosheid, verdriet, machteloosheid, frustratie. Deze emoties worden in je lichaam opgeslagen als ze niet geuit kunnen worden.

En omdat je “ik” minder sterk is, ontwikkel je gedrag of neem je gedrag van één van je ouders over, waardoor je niet meer in contact komt met deze negatieve emoties. Je laat dan nog maar een deel van jezelf zien. De andere (afgesplitste) delen zijn te kwetsbaar en die bescherm je door een laag onecht gedrag: overlevingsstrategieën.

 

Een eerste stap naar meer energie

Het kost energie om dat beschermingsmechanisme in stand te houden, een deel van onze levensenergie gaat daar aan op. En dan ben je in omstandigheden waarin je nog wel zoveel zou willen bereiken in je leven, alleen je hebt er de energie niet voor of het vermogen ontbreekt de stap te zetten .

Dat helder in beeld krijgen, hoe jij jouw overlevingsstrategieën in stand houdt, is een eerste stap naar verandering en dat levert energie op.

 

Vrij leven

De tweede en derde stap bestaat uit het ontdekken van afgesplitste delen van je “ik” en uiteindelijk het integreren daarvan, zodat jouw identiteit sterker wordt. Tegelijkertijd komt er een hoeveelheid levensenergie vrij, want die is nu niet meer nodig om de overlevingsstrategie in stand te houden.

Dit is de weg die Machteld en Toon bij Licht & de Boer met hun deelnemers afleggen:

  • het sterker maken van de eigen “ik”
  • het terugwinnen van levensenergie
  • de weg gaan lopen van overleven naar meer vrij leven.

Als jij ook zo’n ontwikkelpad wilt gaan, kom dan eens vrijblijvend langs op een van onze kennismakingsavonden en/of volg eens een 1- of 2-daagse training rond dit onderwerp.

 

Toon de Boer

Toon de Boer